Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Obdobje: od 1946 (ZRC SAZU od 2009)


Zbirka Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ni le najstarejša in največja kontinuirana knjižna zbirka v slovenskem jeziku, marveč je nukleus znanstvenokritičnega izdajanja slovstvenih besedil v Sloveniji. Dosedanja glavna urednika zbirke, Anton Ocvirk in France Bernik, sta v njej izdala glavnino slovenske literarne klasike. Z zbirko so znanstvene izdaje dosegle v slovenski literarni vedi svoje sistemsko mesto.

Anton Ocvirk, ustanovitelj zbirke, jo je urejal od 1946 do svoje smrti 6. januarja 1980. Tega leta je postal glavni urednik France Bernik, ki je zbirko urejal do konca 2010 in pripravil uredniški program letnika 2011. Podzbirko Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev je zasnoval in začel že prvi urednik Anton Ocvirk leta 1955. Tedaj je začela izhajati nova, obširno komentirana izdaja Prijateljeve Slovenske kulturnopolitične in slovstvene zgodovine. Kot živa podzbirka pa so monografije začele izhajati v uredništvu Franceta Bernika. Do leta 2009, ko je zbirko prevzel ZRC, je izšlo 233 knjig zbranih del in 9 monografij, če ne štejemo, da so nekatere izšle v več zvezkih, bile ponatisnjene in celo na novo izdane.

Zbirka tudi pod uredništvom Matije Ogrina ohranja temeljne konceptualne značilnosti, ki so ji bile določene že ob začetku (objava celotnega literarnega opusa izbranega avtorja po že utrjeni znanstveno-kritični metodi), ob tem pa je pripravljena tudi na moderne, elektronske načine objavljanja in posredovanja besedil. Pomembno in v interesu literarne vede je, da zbirka zbranih del ohrani doseženi znanstveni položaj, vlogo in pomen. Za čim boljše učinkovanje v kulturnem in strokovnem prostoru  zbirka upošteva tudi novejše razvojne tokove na področju znanstvenega izdajanja besedil, ekdotike oz. tekstne kritike in edicijske tehnike – tako v konceptualnem kakor tudi v tehničnem in tehnološkem pogledu.

Monografija o pesniku ali pisatelju običajno izide kot sklep njegovega zbranega dela. Je torej vrh in znanstvena sinteza kritične izdaje avtorjevega opusa, zato podaja čim bolj vsestranski pogled na pisateljevo življenje in delo. Vsaka monografija praviloma obsega nekatere splošne elemente, kakor so zlasti: biografija pisatelja z ustrezno podrobnimi, pozitivno preverjenimi biografskimi podatki; prikaz pisateljevega literarnega ustvarjanja, po dobah ali v celoti, po potrebi prepleten z interpretativnimi elementi; prikaz literarne recepcije in odnosa med pisateljem in družbo. Kljub raznim strokovnim usmeritvam in osebnim modulacijam knjige iz podzbirke ohranjajo referenčni in znanstveni značaj.

Podzbirka Dela starejšega slovenskega slovstva izhaja v okviru Zbranih del z namenom, da se primanjkljaj raziskav, objav in recepcije starejšega slovenskega slovstva zmanjša, naša podoba o njem pa izpopolni. Poleg razlik med starejšim in novejšim slovstvom naj se tako pokaže tudi delna kontinuiteta v stoletjih slovenske pisane in umetniške besede. Slovenski strokovni in širši javnosti naj podzbirka prinaša v branje izbor starejših besedil, ki jih odlikujejo na prvem mestu literarne prvine, vendar tudi vsebinski vidiki, kakor zanimivost in novost vsebine, pomembnost ali funkcija teh besedil v sočasnem domačem kontekstu ipd.

Ob 70-letnici je izšla brošura Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 1946–2016, ki je v formatu pdf tudi prosto dostopna prek spleta. Zbirka je doživela tudi likovno prenovo. Oblikovalec Jurij Jančič je na 32. Slovenskem knjižnem sejmu (2016) za svoje delo dobil nagrado za najbolje oblikovano leposlovno zbirko.Še ...

Marijan Zlobec: SEDEMDESET LET ZBRANIH DEL SLOVENSKIH PESNIKOV IN PISATELJEV; Marijanzlobec.wordpress.com 13.12.2016

ZBRANA DELA SLOVENSKIH PESNIKOV IN PISATELJEV - ENA, EDINA IN NEPONOVLJIVA; Bukla 28.11.2016

STA: NA SAZU OBELEŽILI 70-LETNICO ZBIRKE ZBRANA DELA SLOVENSKIH PESNIKOV IN PISATELJEV; Misli.sta.si 15.11.2016

Jasmina Vodeb Baša: EDINSTVENA ZBIRKA ZBRANIH DEL SLOVENSKIH LITERARNIH MOJSTROV PRAZNUJE 70 LET; Sta.si 3.9.2016

STA: EDINSTVENA ZBIRKA ZBRANIH DEL SLOVENSKIH LITERARNIH MOJSTROV PRAZNUJE 70 LET; Demokracija.si 3.9.2019

Jasmina Vodeb Baša: REKORD IMA IVAN CANKAR; Primorski dnevnik 4.9.2016

STA: ZBRANA DELA PRAZNUJEJO SEDEMDESET LET; Delo 13.9.2016


Naslovi

Publikacija
Zbrano delo, 17. knjiga
Dnevnik 1953
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 288

Leto: 2022
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €

Publikacija
Zbrano delo, 6. knjiga
Dediči / Jalov dom / Zakopani zakladi
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 286

Leto: 2022
Avtor: Miran Jarc

Redna cena
37,00 €

Publikacija
Zbrano delo, 5. knjiga
Novo mesto / Črna roža
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 285

Leto: 2021
Avtor: Miran Jarc

Redna cena
37,00 €
Posebna cena
29,60 €

Publikacija
Zbrano delo, 11. knjiga, 4. del
Kocbekova zrela esejistika 1961–1980
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 284

Leto: 2021
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
39,00 €
Posebna cena
31,20 €

Publikacija
Zbrano delo, 4. knjiga
Esejistična kratka proza / Fabulativna proza / Vojna proza / Proza za otroke
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 283

Leto: 2020
Avtor: Miran Jarc

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 11. knjiga, 3. del
Esejistika 1958–1960
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 282

Leto: 2020
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 4. knjiga
Krajša proza po letu 1945
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 281

Leto: 2020
Avtor: Vladimir Bartol

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Zbrano delo, 11. knjiga, 2. del
Esejistika 1938–1957
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 280

Leto: 2019
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Duhovnoidejna in politična publicistika / Jezikoslovni spisi / Korespondenca
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 280

Leto: 2019
Avtor: Božo Vodušek

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Zbrano delo, 11. knjiga, 1. del
Zgodnji mladostni esejistični spisi
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 279

Leto: 2019
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Ivan Cankar / Eseji / Članki o literaturi / Literarne ocene / Razmisleki
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 276

Leto: 2019
Avtor: Božo Vodušek

Redna cena
33,00 €
Spletna cena
29,70 €

Publikacija
Zbrano delo, 5. knjiga
Dramski spisi IV / Kongres
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 275

Leto: 2018
Avtor: Primož Kozak

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 5. knjiga
Dramatika / Članki / Feljtoni
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 274

Leto: 2018
Avtorica: Zofka Kveder

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Zbrano delo, 10. knjiga, 2. del
Programsko-politični spisi 1940–1951
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 270

Leto: 2017
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 4. knjiga
Dramski spisi III: Osnutki in delovni zapisi 1961–1967
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 273

Leto: 2017
Avtor: Primož Kozak

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 1. knjiga
Odčarani svet / Izbrane pesmi / Pesmi / Pesmi v rokopisu / Žene ob grobu
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 272

Leto: 2017
Avtor: Božo Vodušek

Redna cena
31,00 €
Spletna cena
27,90 €

Publikacija
Zbrano delo, 4. knjiga
Nada / Njeno življenje / Neobjavljena kratka pripovedna proza
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 271

Leto: 2016
Avtorica: Zofka Kveder

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Zbrano delo, 10. knjiga, 1. del
Programsko-politični spisi 1940–1951
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 270

Leto: 2016
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Krajša proza 1935–1945
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 269

Leto: 2016
Avtor: Vladimir Bartol

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Zbrano delo, 9. knjiga
Svoboda in nujnost / Eros in seksus
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 268

Leto: 2015
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 16. knjiga
Dnevnik 1936 / Dnevnik 1937 / Dnevnik 1940 / Dnevnik 1944 / Dnevnik 1945
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 267

Leto: 2015
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Doživljanje absolutnega v slovenskem leposlovju; Nezbrani kulturno-literarni eseji; Pisma
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 266

Leto: 2015
Avtor: Vladimir Truhlar

Redna cena
38,00 €
Spletna cena
34,20 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Enodejanke; Dramske pesnitve; Lutkovne igre
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 265

Leto: 2015
Avtor: Miran Jarc

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Krajša proza do leta 1935
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 264

Leto: 2014
Avtor: Vladimir Bartol

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Dramski spisi II: Afera
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 263

Leto: 2014
Avtor: Primož Kozak

Redna cena
41,00 €
Spletna cena
36,90 €

Publikacija
Zbrano delo, 15. knjiga
Dnevnik 1935
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 262

Leto: 2014
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
32,00 €
Spletna cena
28,80 €

Publikacija
Zbrano delo, 14. knjiga
Dnevnik 1934
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 261

Leto: 2014
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Neizbrana proza 1904–1933: črtice, povesti, novele
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev 260

Leto: 2013
Avtorica: Zofka Kveder

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Dolomiti; Zlato polje; Mladostne pesmi; Pesmi Zinki; Druge neobjavljene pesmi; Nedokončane pesmi; Priložnostni verzi
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2013
Avtor: Miran Jarc

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Motnordeči glas; Kri; Nezbrane pesmi; Nezbrana proza
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2013
Avtor: Vladimir Truhlar

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Zbrano delo [druga, dopolnjena izdaja]
Muževna sem steblika; Venec; Nezbrane pesmi; Fragmenti; Zasnove; Pisma
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2013
Avtor: France Balantič

Redna cena
29,00 €
Spletna cena
26,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 13. knjiga
Dnevnik 1933
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2013
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 1. knjiga
Al Araf
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2012
Avtor: Vladimir Bartol

Redna cena
41,00 €
Spletna cena
36,90 €

Publikacija
Zbrano delo, 1. knjiga
Človek in noč; Novembrske pesmi; Lirika; Pesmi v revijalnem tisku; Pesmi v prozi; Otroške pesmi
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2012
Avtor: Miran Jarc

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Zbrano delo, 12. knjiga
Dnevnik 1932
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2012
Avtor: Edvard Kocbek

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 1. knjiga
Nova zemlja; Rdeče bivanje; V dnevih šumi ocean; Luč iz črne prsti
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2011
Avtor: Vladimir Truhlar

Redna cena
20,00 €
Spletna cena
18,00 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Dramski spisi I: Dialogi / Osnutki
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2011
Avtor: Primož Kozak

Redna cena
39,00 €
Spletna cena
35,10 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Nezbrana proza 1898–1903: črtice, povesti, novele
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2010
Avtorica: Zofka Kveder

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Zbrano delo, 5. knjiga
Nezbrana kratka proza; Dramaturški spisi; Članki; Intervjuji; Pisma
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2010
Avtor: Dominik Smole

Redna cena
34,00 €
Spletna cena
30,60 €

Publikacija
Zbrano delo, 4. knjiga
Dramski spisi III: Mostovi / Potovanje v Koromandijo / Igrice / Koromandije ni? / Veseloigra v temnem / Cvetje zla / Zlata čeveljčka / Ljubezni / Igra za igro
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2010
Avtor: Dominik Smole

Redna cena
36,00 €
Spletna cena
32,40 €

Publikacija
Zbrano delo
Pesmi 1944; Nezbrane pesmi; Zgodnje pesmi; Zgodnji članki; Predavanja; Dunajska zapiska; Pisma
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2010
Avtor: Ivan Hribovšek

Redna cena
26,00 €
Spletna cena
23,40 €

Publikacija
Zbrano delo, 3. knjiga
Dramski spisi II: Krst pri Savici
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2009
Avtor: Dominik Smole

Redna cena
17,80 €
Spletna cena
16,00 €

Publikacija
Zbrano delo, 2. knjiga
Dramski spisi I: Antigona
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev

Leto: 2009
Avtor: Dominik Smole

Redna cena
28,70 €
Spletna cena
25,80 €

Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ( 1955– )
ISSN (tiskana izdaja): 2232-3724
ISSN (elektronska izdaja): 2386-0146

Publikacija
France Balantič
Življenjska in pesniška pot 1921–1943 / Literarna usoda po letu 1945
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 17

Leto: 2021
Avtor: France Pibernik

Redna cena
28,00 €
Posebna cena
22,40 €

Publikacija
Vladimir Truhlar
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 16

Leto: 2016
Avtor: France Pibernik

Redna cena
31,00 €
Spletna cena
27,90 €

Publikacija
Jože Udovič
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 15

Leto: 2016
Avtor: France Pibernik

Redna cena
28,00 €
Spletna cena
25,20 €

Publikacija
Anton Vodnik
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 14

Leto: 2012
Avtor: France Pibernik

Redna cena
31,00 €
Spletna cena
27,90 €

Publikacija
Srečko Kosovel
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 13

Leto: 2011
Avtor: Janez Vrečko

Redna cena
35,00 €
Spletna cena
31,50 €

Publikacija
Dominik Smole
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 12

Leto: 2011
Avtor: Goran Schmidt

Redna cena
43,00 €
Spletna cena
38,70 €

Publikacija
Ivan Hribovšek
Življenjska in pesniška pot
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 11

Leto: 2010
Avtor: France Pibernik


Publikacija
Janko Kersnik
Monografije k zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev 10

Leto: 2009
Avtor: Gregor Kocijan


Dela starejšega slovenskega slovstva ( 2016– )
ISSN (tiskana izdaja): 2463-8773

Publikacija
Gorske bukve 1582
Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki
Dela starejšega slovenskega slovstva 2

Leto: 2021
Uredila: Alenka Jelovšek

Redna cena
24,00 €
Posebna cena
19,20 €

Publikacija
Kapelski pasijon
Komedija od Kristusoviga trplinja, katiro so nekidej na te veliki četrtɘk inu na te velikonočni pondelɘk v Kapli špilali
Dela starejšega slovenskeg slovstva 1

Leto: 2016
Uredila: Matija Ogrin, Erich Prunč

Redna cena
38,00 €
Spletna cena
34,20 €

Ključne besede
13. st.
18. st.
20. st.
Balantič, France
Bartol, Vladimir
biografije
članki
dnevniki
duhovne igre
eseji
futurizem
Hribovšek, Ivan
Jarc, Miran
Kersnik, Janko
Kocbek, Edvard
konstruktivizem
Koroška (Avstrija)
Kosovel, Srečko
Kozak, Primož
krščanska književnost
Kveder, Zofka
literarne smeri
literarne študije
literarni komentarji
literarni liki
literarni vplivi
lutkovne igre
monografije
otroške pesmi
pasijonske igre
pesmi v prozi
pisma
pravna ureditev
pravna zgodovina
pravo
religiozna književnost
Slovenija
slovenska avantgarda
slovenska dramatika
slovenska književnost
slovenska poezija
slovenski dramatiki
slovenski književniki
slovenski pesniki
slovenski pisatelji
slovensko gledališče
Smole, Dominik
spomini sodobnikov
terminologija
Truhlar, Vladimir
Udovič, Jože
vinogradništvo
Vodnik, Anton
Vodušek, Božo
zbrana dela
zgodovina
Železna Kapla


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR