Trenutno ni novih dogodkov.

Marko Juvan plenarni govornik na Univerzi v Lizboni

31. 5. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Priznanje Izidorja Cankarja za zbornik Luke Vidmarja

23. 4. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Nov zbornik Luke Vidmarja

17. 4. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Srebrni znak ZRC SAZU Moniki Deželak Trojar

17. 4. 2019 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede je poleg univerzitetnih edina slovenska raziskovalna ustanova, ki se ukvarja s sistematičnim in interdisciplinarnim raziskovanjem literature. Osredotoča se na slovensko literaturo in literarno vedo, kulturno zgodovino, primerjalno književnost, literarno teorijo in digitalno humanistiko. Sodelavke in sodelavci inštituta predavajo in objavljajo o literarnih obdobjih, žanrih in prostorih pa tudi o stanju literarne vede. Redno sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, posvečenih tem temam. V ospredju so dolgoročne skupinske raziskave ter raziskave najaktualnejših problemov.

Inštitut sodeluje s SAZU ter drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. Raziskovalke in raziskovalci redno prirejajo mednarodne simpozije ter predavajo na Podiplomski šoli ZRC SAZU in na Univerzi v Ljubljani. Pogosto predavajo in raziskujejo tudi na različnih slovenskih in tujih univerzah, dejavni pa so tudi v strokovnih združenjih, med katerimi so Academia Europaea, ICLA/AILC, ESCL/SELC (sprva REELC/ENCLS), SD18 in SDPK.

Inštitut objavlja številne tiskane in elektronske znanstvenokritične izdaje slovenske literature in literarne vede. Osrednje knjižne zbirke so posvečene kanoničnim delom, starejšim rokopisom in znanstvenim monografijam. Sodelavke in sodelavci inštituta sodelujejo tudi v uredništvih osrednjih slovenskih znanstvenih založb in strokovnih revij, med katerimi so arcadia, CLCWeb, Primerjalna književnost in Slavica TerGestina.