15. 11. 2018

37. simpozij Obdobja posvečen starejšim medijem slovenske književnosti

Ob 9:00. Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Več >>

Nova knjiga Nadežde Starikove o sodobni slovenski književnosti

17. 10. 2018 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Marijan Dović na simpoziju EAM »Realism(s) of the Avantgarde« v Münstru

10. 9. 2018 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Literarni tečaj Katera stoletnica? na 54. SSJLK

16. 7. 2018 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Jernej Habjan na delavnici v Oxfordu

15. 7. 2018 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede je poleg univerzitetnih edina slovenska raziskovalna ustanova, ki se ukvarja s sistematičnim in interdisciplinarnim raziskovanjem literature. Osredotoča se na slovensko literaturo in literarno vedo, kulturno zgodovino, primerjalno književnost, literarno teorijo in digitalno humanistiko. Sodelavke in sodelavci inštituta predavajo in objavljajo o literarnih obdobjih, žanrih in prostorih pa tudi o stanju literarne vede. Redno sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, posvečenih tem temam. V ospredju so dolgoročne skupinske raziskave ter raziskave najaktualnejših problemov.

Inštitut sodeluje s SAZU ter drugimi domačimi in tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami. Raziskovalke in raziskovalci redno prirejajo mednarodne simpozije ter predavajo na Podiplomski šoli ZRC SAZU in na Univerzi v Ljubljani. Pogosto predavajo in raziskujejo tudi na različnih slovenskih in tujih univerzah, dejavni pa so tudi v strokovnih združenjih, med katerimi so Academia Europaea, ICLA/AILC, ESCL/SELC (sprva REELC/ENCLS), SD18 in SDPK.

Inštitut objavlja številne tiskane in elektronske znanstvenokritične izdaje slovenske literature in literarne vede. Osrednje knjižne zbirke so posvečene kanoničnim delom, starejšim rokopisom in znanstvenim monografijam. Sodelavke in sodelavci inštituta sodelujejo tudi v uredništvih osrednjih slovenskih znanstvenih založb in strokovnih revij, med katerimi so arcadia, CLCWeb, Primerjalna književnost in Slavica TerGestina.