Opis

Janko Kersnik je eden pomembnejših slovenskih klasikov, njegova najboljša dela, med katera sodijo predvsem kratke pripovedi Kmetske slike ter romani Ciklamen, Agitator in Jara gospoda, so ostala živa in berljiva do današnjih dni. Monografija o Kersniku obsega dvanajst poglavij, ki obravnavajo njegovo ustvarjalnost od mladostnega pesništva, feljtonistike in dramskega poskusa do raznovrstnega pripovednega snovanja (kratko pripovedništvo, povesti in romani). Poleg vsestransko osvetljenega literarnega dela je prikazana tudi njegova razvejena dejavnost na drugih področjih, na poklicnem, gospodarskem, novinarskem in političnem: bil je notar, posestnik, viden sodelavec časnikov in časopisov, deželni poslanec in eden vodilnih ljudi v liberalnem političnem taboru. Vse to je prepleteno s pomembnejšimi dejstvi iz osebnega in družinskega življenja, prijateljskih in ljubezenskih vezi.

Sklepno, trinajsto poglavje povzema glavne značilnosti in ugotovitve prejšnjih ter zaokroži podobo Kersnika človeka, pisatelja in politika. Sledijo obsežne opombe in seznam sekundarne literature.

Monografija je napisana na podlagi šestih zvezkov Kersnikovega Zbranega dela, ki sta jih uredila Anton Ocvirk in France Bernik, in ob upoštevanju bogate strokovno-znanstvene literature, ki jo je prispevala vrsta uglednih literarnih zgodovinarjev.

Kazalo vsebine

Slovo

Zgodnja leta in pesniški poskusi

Feljtonist

Sredi literarno-kulturnega dogajanja v Ljubljani

Kersnikovo ustvarjalno sodelovanje z Jurčičem

Kersnik in Ljubljanski zvon

Kersnikovi literarnoestetski pogledi in literarnokritična merila

Premik v realizem

Kratka pripovedna proza

Povestna proza z vrhom v Jari gospodi

Politik

Usihanje ustvarjalnih moči in postopen umik iz javnega življenja

Sklepno poglavje

Viri in literatura

Kazalo osebnih imen

Summary

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-134-7

Specifikacija

trda vezava • 14 × 20,5 cm • 432 strani

Cena

razprodano