Dominik Smole

Avtor: Goran Schmidt
Leto: 2011


Dominik Smole je bil eden najpomembnejših dramatikov in pisateljev v povojni Sloveniji. Monografija G. Schmidta prikazuje njegovo življenje in delo z več perspektiv: njegovo biografijo nadaljuje prikaz recepcije Smoletovih dramskih in proznih besedil, nato pregled vplivov na njegovo literarno delo, psihološke značilnosti njegovih literarnih likov ter dramaturgija Smoletovih dramskih tekstov. Schmidt sklene knjigo s poglavjem o vrednotenju avtorja Antigone, nemara ene najpomembnejših slovenskih dram.

O tem dosežku je avtor monografije zapisal: »Vrh njegovega zgodnjega ustvarjalnega obdobja je 1960 poetična drama Antigona, ena od mnogih inačic, ki so nastale po antični zgodbi v Evropi v zadnjih štiristo letih, zaradi tematizacije odnosa posameznik – oblast zlasti številne v socialističnih državah. Posebnost Smoletove je, da naslovna junakinja ne nastopi. Zaradi pesniške moči in političnih okoliščin je njena krstna uprizoritev postala mit, v spominu čustveno zavzetih posameznikov se je ohranila kot obredni dogodek in ponesla dramatikovo ime v širši jugoslovanski prostor. Kljub več nadaljnjim igram, predvsem Krstu pri Savici, ki nadaljuje zgodbo najslavnejšega slovenskega umetnega epa pesnika Franceta Prešerna iz časa romantike, uspeha Antigone ni mogel ponoviti.«Kazalo vsebine

Čas Dominika Smoleta

Mit Smoleta

Vplivi na slovstveno delo Dominika Smoleta

Psihološke značilnosti Smoletovih literarnih likov

Dramaturgija Smoleta

Pomen literarnega dela Dominika Smoleta

Filozofija Smoleta

Povzetek

Summary

Kazalo osebnih imen

Kazalo slikovnega gradiva

KazaloŠe ...

Aljoša Harlamov: Delo, ki zanika smisel lastnega obstoja; Pogledi št. 8/2012 (25.4.2012)

Andraž Gombač: Bo modernizmu in teologiji sledil socialni realizem; Primorske novice (26.1.2012)Redna cena
43,00 €

Spletna cena
38,70 €


Ključne besede
biografije
literarne študije
literarni liki
literarni vplivi
monografije
slovenska dramatika
slovenska književnost
slovenski pisatelji
slovensko gledališče
Smole, Dominik
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR