Zbrano delo, 4. knjiga. Dramski spisi III: Osnutki in delovni zapisi 1961–1967

Avtor: Primož Kozak
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2017


Gradivo v četrti knjigi odstira nenavaden vpogled v pisateljev atelje: v njegove rokopisne dramske osnutke in delovne zapiske od odmevne uprizoritve Afere v okviru alternativnega Odra 57 do pisanja Kongresa. Razkriva vztrajno prodiranje umetnika in filozofa v navzkrižja utopičnih in pragmatičnih silnic v slovenski družbi v 60. letih 20. stoletja, njegovo kritičnost do porevolucijskega avtokratskega oblastništva tako dogmatičnega kakor reformističnega toka, predvsem pa njegovo razbiranje vloge in aktivizma intelektualcev. Priča o pisateljevem grajenju dialoga in dramatičnih spopadov kot najznačilnejših prvin v njegovi dramaturgiji, pa tudi o sosledju v oblikovanju glavnih tipov dramskih oseb, recimo politika Reformista in intelektualca Opozicionalca oz. Kontrapolitika. In potrjuje, kako si dramatik v skladu s svojim prepričanjem o ontološki funkciji gledališča prizadeva, da bi sam in z njim tudi gledalec ravnala sebi zvesto in neprilagodljivo sredi družbenih, etičnih pa osebnih zagat in perspektiv.Še ...Cena (redna)
39.00€

Cena (klubska)
33.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
Kozak, Primož
literarni komentarji
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR