Osnovni podatki
5. maj 2011 ob 9:30 do 5. maj 2011 ob 17:40
ZRC SAZU, Mala dvorana, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Opis

Projekt »Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (J6-3613)

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU

Svetovni literarni sistem in zgodovina slovenskega slovstva
Kolokvij

Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana
Četrtek, 5. maja 2011, od 9.30 do 17.40

Vodja projekta in organizator kolokvija: Marko Juvan, ZRC SAZU

Kolokvij, ki so se ga udeležili sodelavci in sodelavke projektne skupine J6–3613 in tri vabljene raziskovalke, je nosilni dogodek prve, pripravljalne faze projekta »Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem, ki se posveča obdobju od sredine 17. do prve polovice 20. stoletja. V skladu z načrtom upravljanja projekta je bil namen kolokvija metodološko, konceptualno in predmetno usmeriti delo v naslednji, osrednji fazi. Tematska področja kolokvija so bila:
• metodologija preučevanja medkulturnih razmerij ter literarnih sistemov in položaja »obrobnih« ali »šibkih« literatur,
• vloga knjig, rokopisov in knjižnic pri oblikovanju kozmopolitskega obzorja,
• baročna citatnost in erudicija,
• recepcija in pojmovanja svetovne književnosti v obdobju romantike,
• svetovljanstvo modernizma in avantgard.

Na kolokviju so z referati in diskusijami sodelovali: Darko Dolinar, Marijan Dović, Jernej Habjan, Marko Juvan, Alenka Koron, Matija Ogrin, Jola Škulj, Luka Vidmar (člani projektne skupine, ZRC SAZU); Morana Čale (redna profesorica italijanske književnosti na Univerzi v Zagrebu), Jožica Jožef Beg (doktorska študentka na Oddelku za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani) in Katarina Molk (doktorska študentka na Oddelku za slovenistiko FF Univerze v Ljubljani). V razprave se je intentivneje vključil še Ivan Verč (profesor ruske književnosti na Univerzi v Trstu).

Program kolokvija

 

09:30
 Uvod
09:40

 Komparativistična recepcija Morettijeve teorije svetovnega literarnega sistema

10:00

 S rubova: za performativno čitanje hrvatske književnosti u europskome kulturnom polju

10:45
Diskusija in odmor
 
11:20

 Evropska literarna obzorja v baročnem slovenskem slovstvu

11:40

 Dela evropskih protestantov v katoliških knjižnicah 17. in 18. stoletja na Kranjskem

12:00

 Čop in Prešeren ali transfer svetovne književnosti na Kranjsko

12:20
Diskusija in odmor za kosilo

 Kosilo Pri Mraku (13:00–14:10)

14:20

 Pogled na zemljevid svetovne književnosti ob primerjavi konceptov »habitusa« in »idiokulture«

14:40

 Slovenska zgodovinska avantgarda: med kozmopolitizmom in perifernostjo

15:00

 Nova kritična paradigma medkulturne eksistence literature

15:20
Diskusija in odmor
 
16:00

 Zasebna knjižnica Lojzeta Kovačiča in svetovna književnost

16:20

 Svetovna književnost v berilih za splošno srednješolsko izobraževanje po letu 1945

16:40–17:40

Diskusijski prispevek Darka Dolinarja in splošna diskusija

 

Nova knjiga Mojce Šorli

18. 12. 2020 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

Foglarjeva pesmarica v uredništvu Nine Ditmajer

25. 2. 2021 – Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>