Samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Raziskovalna dejavnost

Jola Škulj raziskuje teoretske in metodološke aspekte literature ter literarno zgodovino 20. st. v primerjalni perspektivi. Po študiju slavistike in anglistike je vpisala še primerjalno literarno vedo in literarno teorijo (diploma 1980, magisterij 1991) ter svoja metodološka izhodišča že pred zaključkom študija preverjala v konsultacijah z uglednimi mednarodnimi imeni (David Lodge, Birmingham University; John Fletcher, Malcolm Bradbury, Roger Fowler, University of East Anglia, Norwich), na ameriški poletni šoli v Salzburgu (1977) ter na komparativističnih kongresih (Budimpešta 1976, Innsbruck 1979). V svojem razvejanem interesu je (so)organizirala več strokovnih srečanj in konferenc, nekatere z mednarodno udeležbo (o postmodernizmu, poststrukturalizmu ter dekonstrukciji, Bahtinu in humanistiki, literaturi in prostoru/ prostorih transgresije). Uredila je nekaj knjižnih izdaj; je član uredniškega odbora Primerjalne književnosti. - Povabljena je bila v mednarodne raziskovalne projekte: 1990-1992 o kulturni identiteti in politikah angleščine (v koordinaciji Birkbeck College, University of London), 2002-2005 v ACUME o kulturnem spominu evropskih dežel (v koordinaciji Univerze iz Bologne) in za obdobje 2006-2009 v program ACUME 2 o sprepletenosti znanosti, literature in humanistike. V inštitutskem bilateralnem projektu z Masarykovo univerzo iz Brna (2003-2005) o metodoloških problemih primerjalne literarne vede z vidika češko-slovenskih odnosov je sodelovala z razdelavo modernizma in semiosfere. - V slovenskem Društvu za primerjalno književnost (SDPK) je aktivna od njegovih začetkov, več let vodila tajniške (1985-1997) in predsedniške posle (1997-2002). Je članica mednarodne zveze za primerjalno literaturo (AICL/ICLA), 2003 je bila izvoljena v regionalni raziskovalni odbor ICLA za V in JV Evropo; 2004 pa je postala še član izvršilnega odbora AILC/ICLA. - Bila je med ustanovnimi člani Evropske mreže za primerjalne študije (REELC/ENCLS), maja 2003 imenovana v izvršilni odbor, 2005 pa ponovno izvoljena. - V okviru tekočih inštitutskih raziskav o elektronskih edicijah literarnih virov trenutno preučuje temo o dinamični avtentičnosti tekstov v e-arhivih ter vidike digitaliziranih kulturnih virov v komparativistiki.

Izbrane publikacije

Modernistični pesniški prostori: pokrajina Devina (Rilke) in Krasa (Kosovel). V: Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 281–298.

Interculturality and World Literary System(s). CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15.5 (2013): n. pag.

Kompleksnost, literatura, znanost: o diskurzu in dialogu. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 15–25.

Understanding Europe: Its Cultural Realities and Asymmetries. V: Questioning the European identity/ies. Ur. Vita Fortunati in Francesco Cattani. Bologna: Il Mulino, 2012. 73–90.

Landscapes of Duino (Rilke) and Karst (Kosovel): Modernist Dialogue or Cosmopolitanism at the Edges. V: Paysages en dialogue : espaces et temporalités entre centres et périphéries Européens. Ur. Judit Maár in Traian Sandu. Pariz: L'Harmattan, 2012. 153–164.

A Challenging Game of Books and the Free Interplay of Cultural Transfer. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 165–175.

Politike branj / Politike diseminacije. Primerjalna književnost 33.2 (2010): 87–96.

The Novel and its Terrain(s) of Reinterpreted Identities in the Age of Globalization. Interlitteraria 9 (2004): 28–48.

Literature and Space: Textual, Artistic and Cultural Spaces of Transgressiveness. Primerjalna književnost 27.posebna številka (2004): 21–37.

Multilingualism as Strategy of Modernist Dialogism. V: Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert. Ur. Manfred Schmeling in Monika Schmitz-Emans. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2002.105–117.

Comparative Literature and Cultural Identity. A Bakhtinian Proposal. V: Comparative Literature Now: Theories and Practice. Ur. Steven Tötösy de Zepetnek,  Milan V. Dimić in Irene Sywenky. Pariz: Honoré Champion, 1999. 209–217.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Ostali projekti >>

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390