Monika Deželak Trojar, PhD

Research Associate at the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts; Assistant Professor at the Postgraduate School ZRC SAZU+386 1 470 63 07

monika.dezelak@zrc-sazu.siMonika Deželak Trojar works on Slovenian seventeenth- and eighteenth-century literature as well as seventeenth-century historiography; she regularly participates in research projects at the institute and eslewhere.

The Silver Sign of ZRC SAZU (2018)

Ed.: Janez Ludvik Schönleben v luči novih raziskav. Ljubljana: Založba ZRC, 2021.

Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.

Ed.: Skalar, Adam: Skalarjev rokopis 1643: editio princeps: znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011.

Notes and commentary (w. Matija Ogrin): Romuald: Škofjeloški pasijon: elektronska znanstvenokritična izdaja. Version 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

Schönleben’s Prohibited Mariological Works. Slavica TerGestina 26.1 (2021): 116–42.

Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju. Primerjalna književnost 43.2 (2020): 141–69.

Seventeenth-Century Literature in Carniola at the Meeting Point of European Cultures and Languages. In: Multikulturaliz’m i mnogoezichie: T. 2. Ed. Dobromir Grigorov. Veliko Tarnovo: Faber, 2017. 498–505.

Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 49–58.

Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov. Zgodovinski časopis 69.1–2 (2015): 58–86.

The Skalar Manuscript, A Long Forgotten Jewel of Slovenian Baroque Literature. Scripta & e-scripta 12 (2013): 9–23.

Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 223–41.

Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks – Skalarjevo prevajalsko delo. In: Reformacija na Slovenskem: ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ed. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 19–40.

Monika Deželak Trojar was born in 1982 in Celje, Slovenia. After finishing elementary school in Nova Cerkev and Dobrna, and the Diocesan Classical Gymnasium in Šentvid, she started studying Latin and History at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. She completed her studies in 2007 by defending her BA thesis on The Panegyric Composed by Ennodius in Honour of King Theodoric: On the Stylistic and Rhetorical Dimensions of Panegyric and Its Historical Relevance. In the same year, she started working as Junior Researcher at the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. In October 2015, she defended, at the Faculty of Arts of the University of Maribor, her docotral dissertation titled Johann Ludwig Schönleben, 16181681, in the Light of Archival Sources, and His Historical and Rhetoric Oeuvre.

Research areas
Modern history (up to circa 1800) H230
General and comparative literature, literary criticism, literary theory H390

Keywords
Slovenian literature
Baroque literature
cultural history of the Slovenian lands of the seventeenth and eighteenth centuries