Research Fellow at the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Phone. lab.:
++386 1 47 06 307
E-mail:
Research interests

Monika Deželak Trojar works on Slovenian seventeenth- and eighteenth-century literature as well as seventeenth-century historiography; she regularly participates in research projects at the institute and eslewhere.

Selected publications

Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela [Johann Ludwig Schönleben (1618–1681). A Sketch of his Life and Work]. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017.

Ed.: Skalar, Adam: Skalarjev rokopis 1643: editio princeps: znanstvenokritična izdaja [Skalar’s 1643 Manuscript: Editio Princeps: Scholarly Edition]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2011.

Notes and commentary (w. Matija Ogrin): Romuald: Škofjeloški pasijon: elektronska znanstvenokritična izdaja [Škofja Loka Passion Play: Scholarly Digital Edition]. Version 1.0. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2009.

Teoretska opredelitev in vloga dramatike v jezuitskem redovnem ustroju. Primerjalna književnost 43.2 (2020): 141–69.

Seventeenth-Century Literature in Carniola at the Meeting Point of European Cultures and Languages. In: Multikulturaliz’m i mnogoezichie: T. 2. Ed. Dobromir Grigorov. Veliko Tarnovo: Faber, 2017. 498–505.

Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja [A Sketch of Johann Ludwig Schönleben as an Orator and Preacher]. Jezik in slovstvo 61.3–4 (2016): 49–58.

Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618-1681) in njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti [The Spaces of Johann Ludwig Schönleben and Their Influence on the Course of His Life and Creative Path]. Kronika 64.1 (2016): 5–18.

Janez Ludvik Schönleben v luči geografskih in duhovno-kulturnih prostorov [Janez Ludvik Schönleben in Light of Geographic and Spiritual-Cultural Spaces]. In: Prostori slovenske književnosti. Ed. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 225–43.

Življenje in delo Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) v luči arhivskih virov [The Life and Work of Janez Ludvik Schönleben (1618–1681) in Light of Archival Sources]. Zgodovinski časopis 69.1–2 (2015): 58–86.

J. L. Schönleben in njegov pogled na recepcijo slovenske retorske proze v 17. stoletju [J. L. Schönleben and His View on the Reception of Slovenian Rhetorical Prose in the Seventeenth Century]. In: Recepcija slovenske književnosti. Ed. Alenka Žbogar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 87–95.

The Skalar Manuscript, A Long Forgotten Jewel of Slovenian Baroque Literature. Scripta & e-scripta 12 (2013): 9–23.

Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura: predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj [Adam Skalar’s Saint Bonaventure’s Exemplar: A Presentation of Selected Questions of Textual Criticism]. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 223–41.

Adam Skalar in njegov rokopisni kodeks – Skalarjevo prevajalsko delo [Adam Skalar and His Manuscript Codex – Skalar's Translations]. In: Reformacija na Slovenskem: ob 500-letnici Trubarjevega rojstva. Ed. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 19–40.

Curriculum Vitae

Monika Deželak Trojar was born in 1982 in Celje, Slovenia. After finishing elementary school in Nova Cerkev and Dobrna, and the Diocesan Classical Gymnasium in Šentvid, she started studying Latin and History at the Faculty of Arts, University of Ljubljana. She completed her studies in 2007 by defending her BA thesis on The Panegyric Composed by Ennodius in Honour of King Theodoric: On the Stylistic and Rhetorical Dimensions of Panegyric and Its Historical Relevance. In the same year, she started working as Junior Researcher at the Institute of Slovenian Literature and Literary Studies, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. In October 2015, she defended, at the Faculty of Arts of the University of Maribor, her docotral dissertation titled Johann Ludwig Schönleben, 16181681, in the Light of Archival Sources, and His Historical and Rhetoric Oeuvre.

Research areas

Modern history (up to circa 1800) H230 • General and comparative literature, literary criticism, literary theory H390 

Keywords

Slovenian literature • Baroque literature • cultural history of the Slovenian lands of the seventeenth and eighteenth centuries 

Recognitions & awards

The Silver Sign of ZRC SAZU (2018)