Samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki in bibliotekarka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docentka na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 302
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Dr. Alenka Koron, raziskovalka in bibliotekarka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, se ukvarja s teorijo pripovedi, literarno teorijo in metodologijo literarne vede, teorijo fikcije, teorijo avtobiografije, teorijo diskurza in z novejšim slovenskim in tujim pripovedništvom.  Skupaj z Andrejem Lebnom je uredila monografski zbornik Avtobiografski  diskurz (2011); napisala je tudi vrsto razprav in spremnih besedil o slovenskih in tujih piscih iz 19. in 20. stoletja. Zasnovala in soorganizirala je mednarodno konferenco o slovenski avtobiografiji (2009)in se udeležila številnih mednarodnih znanstvenih srečanj doma in v tujini.

Izbrane publikacije

Ur. (z Dejanom Kosom): Literatura in pripoved: postklasične perspektive in analize (= Primerjalna književnost 43.1 /2020/).

Razgledi na tuje. Ljubljana: LUD Literatura, 2019.

Ur. (z Andrejem Lebnom): Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext. Tübingen: A. Francke, 2019.

Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Ur. (z Andrejem Lebnom): Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Pripovedništvo na maturi iz slovenščine in problem vrednotenja v šolskem eseju. Jezik in slovstvo 64.1 (2019): 51–56.

Boris Pahor’s Necropolis and World Literature. Forum for World Literature Studies 9.1 (2017): 8–24.

Izmuzljivi čari pripovedi: Alenka Koron, dobitnica priznanja Antona Ocvirka 2016. Primerjalna književnost 39.2 (2016): 211–225.

Reprezentacija velike vojne pri Jušu Kozaku. Studia Historica Slovenica 15.3 (2015): 549–564.

Holokavst med zgodovino in fikcijo: primer Littellovega romana Sojenice. Primerjalna književnost 38.3 (2015): 173–184.

The Private Library of Lojze Kovačič and World Literature. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 107–120.

Teorije/teorija diskurza in literarna veda: II. del. Primerjalna književnost 28.1 (2005): 119–134.

Popis knjig v zasebni knjižnici Lojzeta Kovačiča

Izbrani projekti

Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201930. junij 2022)

Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201830. junij 2021)

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Slovenski in češki narodni prerod (1780–1848) (bilateralni projekt • 1. januar 201131. december 2012)

Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja: informacijsko-tehnološko podprta evidenca, znanstvene objave in analize (aplikativni raziskovalni projekt • 1. februar 200830. januar 2011)

Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo (1. april 200731. marec 2009)

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 200430. junij 2007)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Dr. Alenka Koron, rojena leta 1956 v Ljubljani, je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Zaposlena je bila kot bibliotekarka in asistentka na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter kot profesorica slovenskega jezika in književnosti na gimnaziji, od leta 2000 pa je raziskovalka in bibliotekarka na ISLLV ZRC SAZU. Doktorirala je leta 2010 (mentor prof. dr. Tomo Virk). Že od leta 1982 kontinuirano objavlja članke in druge prispevke v znanstvenih revijah in drugih publikacijah, souredila pa je tudi monografski zbornik o avtobiografskem diskurzu. Soorganizirala je mednarodno konferenco o slovenski avtobiografiji in sodelovala na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

teorija pripovedi • naratologija • teorija avtobiografije • teorija fikcije • literarna teorija • metodologija literarne vede • sodobno pripovedništvo 

Priznanja in nagrade

Priznanje Antona Ocvirka (2016)