Skip to main content

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva

Osnovni Podatki

Opis

Projekt metodološko temelji na dosežkih zaključenega projekta Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju (2001-2004).

  • Cilj projekta je pripraviti kompleksne znanstvenokritične elektronske izdaje literarnih besedil in virov. Metodologija, razvita v ta namen, je uporabna za kritične izdaje praktično vseh besedilnih virov v humanističnih in nekaterih družbenih vedah.
  • Razvoj metod računalniškega označevanja omogoča, da e-izdaje vključujejo faksimile izvirnika, kompleksno besedilno strukturo (več prepisov) ter znanstveni aparat, po potrebi pa tudi večpredstavne prvine (zvok).
  • Odločitev za uporabo smernic Text Encoding Initiative v jeziku XML je omogočila, da delo poteka v izmenjavi mnenj z najbolj kompetentnimi središči za digitalno humanistiko v Evropi in ZDA.
  • Ekdotična vodila, računalniški standardi in metoda izdelave kritične izdaje so eksplicirani mdr. v zborniku Znanstvene izdaje in elektronski medij, Založba ZRC 2005.

Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390