Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva
Sodelavci:
, , , ,
Jože Faganel
, , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2004–30. junij 2007
Šifra:
L6-6373 (B)
Opis

Projekt metodološko temelji na dosežkih zaključenega projekta Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju (2001-2004).

  • Cilj projekta je pripraviti kompleksne znanstvenokritične elektronske izdaje literarnih besedil in virov. Metodologija, razvita v ta namen, je uporabna za kritične izdaje praktično vseh besedilnih virov v humanističnih in nekaterih družbenih vedah.
  • Razvoj metod računalniškega označevanja omogoča, da e-izdaje vključujejo faksimile izvirnika, kompleksno besedilno strukturo (več prepisov) ter znanstveni aparat, po potrebi pa tudi večpredstavne prvine (zvok).
  • Odločitev za uporabo smernic Text Encoding Initiative v jeziku XML je omogočila, da delo poteka v izmenjavi mnenj z najbolj kompetentnimi središči za digitalno humanistiko v Evropi in ZDA.
  • Ekdotična vodila, računalniški standardi in metoda izdelave kritične izdaje so eksplicirani mdr. v zborniku Znanstvene izdaje in elektronski medij, Založba ZRC 2005.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390