Skip to main content

Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju

Osnovni Podatki

Opis

Projekt je bil naravnan k prenosu metodologije tradicionalnih znanstvenokritičnih izdaj v tiskani obliki v nov, elektronski medij. Ta metodološki prenos je obsegal štiri elemente:

  • refleksijo dotedanjih izdajateljskih in ekdotičnih standardov, uveljavljenih za izdajanje pomembnih literarnih besedil in virov v literarni in sorodnih filoloških vedah;
  • izbiro ustreznega tehnološkega standarda, tj. takšnega označevanja elektronskih besedil, ki naj temelji na odprtih mednarodnih standardih kodiranja, kar zagotavlja besedilnim korpusom trajnost in izmenljivost; uporabljen je bil označevalni jezik XML, znotraj njega pa nabor oznak konzorcija Text Encoding Initiative (TEI);
  • prilagoditev ter razširitev ekdotičnih postopkov glede na večje možnosti elektronskega medija za strukturiranje, prezentacijo in analizo besedil;

Projekt se je končal s konferenco Znanstvene izdaje v elektronskem mediju, ki je potekala 2. junija 2004 na ZRC SAZU.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390