Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Znanstvenokritične izdaje v elektronskem mediju
Sodelavci:
,
Jože Faganel
, , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2001–30. junij 2004
Šifra:
L6-3083 (B)
Opis

Projekt je bil naravnan k prenosu metodologije tradicionalnih znanstvenokritičnih izdaj v tiskani obliki v nov, elektronski medij. Ta metodološki prenos je obsegal štiri elemente:

  • refleksijo dotedanjih izdajateljskih in ekdotičnih standardov, uveljavljenih za izdajanje pomembnih literarnih besedil in virov v literarni in sorodnih filoloških vedah;
  • izbiro ustreznega tehnološkega standarda, tj. takšnega označevanja elektronskih besedil, ki naj temelji na odprtih mednarodnih standardih kodiranja, kar zagotavlja besedilnim korpusom trajnost in izmenljivost; uporabljen je bil označevalni jezik XML, znotraj njega pa nabor oznak konzorcija Text Encoding Initiative (TEI);
  • prilagoditev ter razširitev ekdotičnih postopkov glede na večje možnosti elektronskega medija za strukturiranje, prezentacijo in analizo besedil;

Projekt se je končal s konferenco Znanstvene izdaje v elektronskem mediju, ki je potekala 2. junija 2004 na ZRC SAZU.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390