Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo
Sodelavci:
, , ,
Jože Faganel
, , , , ,
 
Trajanje:
1. april 2007–31. marec 2009
Šifra:
V2-0380 (B)
Opis

Namen večdisciplinamega projekta Elektronsko besedilno središče je bil izpopolniti metodologijo priprave elektronskih znanstvenih edicij na humanističnem področju in to metodo tudi praktično uresničiti z dvema izgotovljenima, kompleksnima znanstvenima izdajama. S tehnološke strani je bil cilj projekta bil izdelati elektronska orodja, ki bodo razmeroma težavno tehnološko pot do bogato strukturiranega zapisa XML-TEI kot temelja modemih elektronskih znanstvenih izdaj poenostavila in izdelavo takšnih izdaj približala širšemu krogu humanističnih znanstvenikov.

Vodilni partner

Vodja projekta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; Vlada Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

slovensko slovstvo • elektronske izdaje • znanstvenokritične izdaje • XML • TEI