Skip to main content

Elektronsko besedilno središče z multimedijsko komunikacijo

Osnovni Podatki

Opis

Namen večdisciplinamega projekta Elektronsko besedilno središče je bil izpopolniti metodologijo priprave elektronskih znanstvenih edicij na humanističnem področju in to metodo tudi praktično uresničiti z dvema izgotovljenima, kompleksnima znanstvenima izdajama. S tehnološke strani je bil cilj projekta bil izdelati elektronska orodja, ki bodo razmeroma težavno tehnološko pot do bogato strukturiranega zapisa XML-TEI kot temelja modemih elektronskih znanstvenih izdaj poenostavila in izdelavo takšnih izdaj približala širšemu krogu humanističnih znanstvenikov.


Tip
Projekt

Ključne besede
TEI
XML
znanstvenokritične izdaje
elektronske izdaje
slovensko slovstvo

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390