Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 309
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Jernej Habjan se ukvarja s koncepcijami literature v sodobni kritični teoriji, v raziskavah svetovne literature in v teoriji govornih dejanj.

Izbrane publikacije

Sour. (s Fabienne Imlinger): Globalizing Literary Genres. New York: Routledge, 2016.

Sour. (s Sumanom Gupto in Hrvojem Tutekom): Academic Labour, Unemployment and Global Higher Education. London: Palgrave Macmillan, 2016.

Ur.: Močnik, Rastko. Potepuški spisi: od Prešerna do Ricarda. Prev. Sašo Furlan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016.

Ur.: Novel beyond Nation (= Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée 42.4 /2015/).

Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Ljubljana: Založba /*cf., 2014.

Ur.: Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.

Janus, Prokrust, Bahtin: kvadratura Bahtinovega kroga. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Med zgodovino in literaturo: buržuj. V: Franco Moretti: Buržuj: med zgodovino in literaturo. Prev. Ana Monika Habjan. Ljubljana: Sophia, 2015. 213–228.

Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem. Slavistična revija 62.4 (2014): 569–577.

Kulturalistična ideologija v literarni teoriji: od "kritične" teorije performativa do "topične" koncepcije performativnosti. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 107–119.

Estetski režim umetnosti med performativno subverzijo in transferno transgresijo. Filozofski vestnik 33.1 (2012): 91–100.

Ideološka interpelacija v govornih dejanjih: o Ducrotovi formalizaciji bahtinovske polifonije. Teorija in praksa 48.1 (2011): 258–267.

Življenjepis

Rojen leta 1979 v Kranju.

Osnovno šolo in gimnazijo obiskoval v Škofji Loki.

Dodiplomski študij: ruski jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998–2005). Diplomsko delo: »Teorija literarnega diskurza in Bahtin«.

Podiplomski študij: sociologija kulture, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2005–2010). Doktorsko delo: »Razmerje med dialoško strukturo in družbenimi učinki literarnega dela«; mentor: red. prof. dr. Rastko Močnik.

Štipendist Ministrstva za kulturo Vlade Republike Slovenije za podiplomsko izobraževanje za deficitarne poklice (2007–2008).

Mladi raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2008–2010).

Štipendist Vlade Republike Francije za podiplomsko izobraževanje na Univerzi v Parizu III (2009).

Asistent z doktoratom na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2011–2014).

Podoktorski raziskovalec na univerzi LMU München (2012–2014).

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2014–).

Štipendist inštituta IFK na Dunaju (2015).

Član Raziskovalnega odbora za literarno teorijo pri AILC/ICLA (prvi mandat: 2015–2018).

Docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU (2016–).

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

literarna teorija • teorija diskurza • svetovna literatura • historični materializem • psihoanaliza