Opis

Interdisciplinarni temeljni raziskovalni projekt kritično sooča dve desetletji staro napoved »konca zgodovine« in vse glasnejšo hipotezo o »vrnitvi zgodovine«. Projekt to hipotezo, ki prvotno napoved zavrača s sklicevanjem na zunanjo realnost v podobi svetovne recesije, kritično korigira z upoštevanjem ideološke razsežnosti in na tej osnovi formulira izvirno hipotezo o ideološki ter politično-ekonomski operativnosti fukuyamovske utopije v naši sodobnosti. Stališče projekta je, da zgodovinsko dejstvo gospodarske recesije nikakor ni zunanja meja napovedi »konca zgodovine«, ampak njen lastni proizvod, kar paradoksno pomeni, da je hipoteza o »vrnitvi zgodovine« napačna, prav kolikor je pravilna. Projekt bo analiziral filozofske, politične in ekonomske razsežnosti tega ideološkega učinkovanja dve desetletji stare napovedi v naši sodobnosti ter sofisticiral prevladujočo alternativo, ki vrnitev zgodovine zgolj zatrjuje, namesto da bi jo mislila in prakticirala. Na podlagi teh ciljev bodo pričakovani rezultati projekta v obliki znanstvenih in poljudnih posvetov in publikacij prispevali k perečim debatam o aktualni svetovni recesiji in njenih družbenih posledicah.

Rezultati

Moder, Gregor. Hegel and Spinoza: Substance and Negativity. Evanston (IL): Northwestern University Press, 2017.

Žižek, Slavoj. Trouble in Paradise: From the End of History to the End of Capitalism. London: Allen Lane; Penguin Books, 2014.

Habjan, Jernej (ur. z Jessico Whyte): (Mis)readings of Marx in Continental Philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
 
Spruk, Rok, in Aleksandar Kešeljević. Institutional Origins of Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies 17.2 (2016): 659–712.
 
Dolar, Mladen. The Owl of Minerva from Dusk till Dawn, or, Two Shades of Grey. Filozofija i društvo 26.4 (2015): 875–890.
 
Šumah, Lidija. Manjkajoča laž: Schönberg in Beethoven. Problemi 53.9–10 (2015): 117–134.

Vodilni partner

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Raziskovalna področja

Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120