Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
World Literature as the Conjunction of Globalization and Literature. The Case of the Parisian Topos of Uncles and Nephews
 
Trajanje:
1. april 2012–31. marec 2014
Opis

Projekt uporablja Pariz – prestolnico moderne pri Walterju Benjaminu in Davidu Harveyju ter center svetovne književnosti pri Pascale Casanova in Morettiju – kot gledišče, s katerega je mogoče določen korpus tekstov ne le analizirati, ampak sploh prepoznati kot korpus tekstov. Ti teksti vpeljejo temo stricev in nečakov, jo postavijo v Pariz in obravnavajo materialistično. Ti teksti so Le Neveu de Rameau Denisa Diderota, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte Karla Marxa, L’avenir dure longtemps Louisa Althusserja in Le Neveu de Lacan Jacques-Alaina Millerja. Njihovi zgodovinski konteksti pa so razsvetljenstvo predrevolucionarne Francije, francoska buržoazna revolucija iz let 1848–1851 in strukturalistično gibanje v Franciji po maju ‘68. Niz tekstov o Jean-Françoisu Rameauju, Louisu Bonapartu, Louisu Althusserju in Jacques-Alainu Millerju kot nečakih Jean-Philippa Rameauja, Napoleona Bonaparta, starejšega Louisa Althusserja in Jacquesa Lacana je tako mogoče brati z vidika svetovnozgodovinskih trenutkov v zgodovini Pariza. Niz quasi-(avto)biografij pa s tem postane zgodovina materializma od razsvetljenstva prek historičnega materializma do strukturalizma, tj. zgodovina vznika in imanentne kritike razsvetljenskega projekta.

Rezultati

Habjan, Jernej. World-Systems Analysis and Form: Distant Reading as Structural Poetics of World Literature. V: Deterritorializing Practices in Literary Studies. Ur. María Constanza Guzmán in Alejandro Zamora. Cuernavaca: Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Toronto: Contornos Publishing, 2014. 21–35.

Habjan, Jernej. From Cultural Third-Worldism to the Literary World-System. CLCWeb 15.5 (2013): brez paginacije.

Vodja projekta

Finančni vir

DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

svetovna literatura • kapitalizem • razsvetljenstvo • historični materializem • psihoanaliza