Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
SENT –The Network of European Studies
Kratica:
SENT
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. oktober 2007–30. junij 2010
Šifra:
134461-LLP-1-2007-1-IT-ERASMUS-ENW
Opis

Projekt SENT je posvečen primerjalni, mednarodni in meddisciplinarni predstavitvi razvoja evropskih študij v državah članicah Evropske unije.

Vodja projekta

Finančni vir

Evropska komisija

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390