Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
ACUME 2 – Interfacing Sciences, Literature and the Humanities
Kratica:
ACUME2
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. januar 2007–31. december 2010
Opis

Projekt ACUME2 – Vmesniki med eksaktnimi znanostmi, literaturo in humanistiko je posvečen raziskovanju komplesne interakcije med eksaktnimi znanostmi in humanistiko (tj. povezav, afinitet, razlik) in razvijanju ideje "vmesnika" ("interfacing") pa tudi gojenju dialoga in razumevanja med "dvema kulturama" in proučevanju potenciala izmenjave raziskovalnih paradigem, kakršne so "kompleksnost", "ustvarjalnost", "mreženje" in "človeški dejavnik".

Vodja projekta

Finančni vir

Evropska komisija

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390