Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
ACUME – Cultural Memory in European Countries: An Interdisciplinary Approach
Kratica:
ACUME
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. januar 2003–31. oktober 2006
Opis

Projekt ACUME raziskuje kulturni spomin pri različnih evropskih narodih. Kulturni spomin obravnava kot dediščino, ki jo je vsaka nacija ustvarila v procesu oblikovanja svoje identitete.

Vodja projekta

Finančni vir

Evropska komisija

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390