Osnovni podatki
Sodelavci:
Ivo Pospíšil
,
Miloš Zelenka (Češka republika)
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2003–1. maj 2005
Šifra:
BI-CZ/04-05-005
Opis

Projekt je nadaljeval raziskave prvega češko-slovenskega projekta (Murko, e-izdaje), tudi oblike izmenjave so ostale enake. Večja pozornost je bila namenjena predstavitvi metodologije češke in slovaške literarne komparativistike, refleksiji novih paradigem primerjalne književnosti, problematiki slavizmov in srednjeevropskega medliterarnega centrizma, pa tudi konkretnim primerjavam in stikom med češko in slovensko kulturo, posebej v obdobju "narodnega preroda". Projekt je podaljšan do srede leta 2006, ker se pripravlja izdaja izbora korespondence Matije Murka. Rezultati projekta so v obliki člankov, poročil in recenzij deloma objavljeni v revijah Slavia (Praga), Slavica Litteraria (Brno), Primerjalna književnost (Ljubljana) ter v zborniku Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiy (Brno 2005). Aprila 2006 izide tematski blok s češko-slovenske delavnice na Masarykovi univerzi v Brnu, ki je bila novembra 2005.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za šolstvo