Alenka Maček

Alenka Maček je upokojena strokovna sodelavka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.