Skip to main content

Knjižnica ISLLVKnjižnica deluje v sklopu Biblioteke SAZU in podobno kot ostale na inštitutih ZRC SAZU: obdelava poteka v Biblioteki SAZU, izposoja pa na Inštitutu. Posebnost je le v tem, da deluje kot skupna služba tudi za Inštitut za kulturno zgodovino. Namenjena je predvsem raziskovalcem matične ustanove, vendar pa je odprta tudi za javnost, kar še posebej velja za gradivo, ki ni dosegljivo v splošnih in drugih strokovnih knjižnicah. 

Knjižni fond obsega okrog 35.000 enot (večinoma monografij, letnikov revij in posebnih odtisov, nekaj CD-romov ter avdio- in videokaset). Vsebuje slovenske in tuje literarnozgodovinske in teoretične monografije ter periodiko, nekatere zbirke literarnih del v znanstvenih in študijskih izdajah, obsežen izbor starejšega slovenskega leposlovja (med drugim nekaj tiskov iz 16. do 18. stoletja) in skoraj popoln izbor starejših slovenskih revij. V fond so kot posebni sklopi vključeni še celotna knjižnica dramatika, kritika in esejista Adolfa Robide in deli knjižnic pisatelja in politika Ivana Tavčarja ter literarnega zgodovinarja Franceta Kidriča. Letni prirast gradiva je okrog 500 enot (največ je knjig in številk strokovnih revij), večinoma pridobljenih z nakupom, le delno z zameno in darovi. 

OPOZORILO

Izposoja knjižničnega gradova ni v celoti podprta s sistemom COBISS, zato priporočamo, da po telefonu preverite, ali je želeno gradivo dosegljivo.

Izposoja: od ponedeljka do četrtka med 8. in 14. uro.

Bibliotekarka: ddr. Nina Ditmajer (nadomešča dr. Alenka Koron)

Telefon: ++386 1 47 06 302