Nov zbornik Marka Juvana

Datum objave: 30. september 2021

Marko Juvan, član literarnega inštituta ZRC SAZU, je uredil zbornik z naslovom Med majem 68 in novembrom ’89: transformacije sveta, literature in teorije. Zbornik, ki je kot rezultat projekta »Maj 68 v literaturi in teoriji« izšel v zbirki Studia litteraria pri Založbi ZRC in je prosto dostopen kot e-knjiga, na več kot petsto straneh prinaša nov razmislek o revolucionarnih šestdesetih in kontrarevolucionarnih osemdesetih letih 20. stoletja. Prispevki h klasični problematiki pristopajo iz zlasti dveh novih izhodišč: literarnega in perifernega. Literarna praksa in politika periferij svetovnega-sistema sta obzorji, v katerih se prispevki sprašujejo, kako sta bili kritična teorija in neoavantgardna literatura po svetu, na Slovenskem in v Jugoslaviji prepleteni s študentskim protestništvom, ki se je zavzemalo za transformacijo tako kapitalističnega svetovnega-sistema kakor njegove realsocialistične alternative.