Nov zbornik Marijana Dovića in Luke Vidmarja

Datum objave: 11. oktober 2021

Marijan Dović in Luka Vidmar z literarnega inštituta ZRC SAZU sta uredila tematsko številko prostodostopne revije Slavica TerGestina, naslovljeno Habsburg Censorship and Literature in the Slovenian Lands (Habsburška cenzura in književnost v slovenskih deželah). Članke o kulturno- in literarnozgodovinskih razsežnostih habsburške cenzure od zgodnjega 17. do poznega 19. stoletja so poleg urednikov prispevali Norbert Bachleitner, Monika Deželak Trojar, Nina Ditmajer, Marko Juvan, Matija Ogrin, Andrej Pastar, Urška Perenič in Sonja Svoljšak. Publikacija je nastala v okviru projekta »Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju«