Osnovni podatki
14. februar 2013 ob 11:00
Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4/II, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Opis

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU vas vljudno vabi na predstavitev knjig, ki smo jih v svojih knjižnih zbirkah izdali v minulem letu. Predstavitev bo v četrtek, 14. februarja 2013, ob 11. uri v Mali dvorani ZRC SAZU na Novem trgu 4/II v Ljubljani.

V zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki jo v sodelovanju z uredniškim odborom ureja Matija Ogrin, so izšle štiri knjige. Z dvema se začenja znanstvenokritična pred­stavitev dveh novih opusov v zbirki.

France Pibernik: Anton Vodnik (monografija)

Edvard Kocbek: Zbrano delo 12 (ur. Andrej Inkret in Mihael Glavan)

Miran Jarc: Zbrano delo 1 (ur. Drago Bajt)

Vladimir Bartol: Zbrano delo 1 (ur. Tomo Virk)

V Studia litteraria – zbirko urejajo Darko Dolinar, Jernej Habjan in Marko Juvan – sta izšli Slovenska kratka proza 1919–1929 Gregorja Kocijana in tematsko zaokrožen zbornik razprav Svetovne književnosti in obrobja v uredništvu Marka Juvana.

Kocijan je pri nas najtemeljitejši razlagalec razvoja žanrov slovenske kratke pripovedne proze. V svoji noviteti se posveča razcvetu te literarne vrste med obema vojnama, ko v množico (pogosto sinkretičnih) variacij na realistične in cankarjanske modele vstopajo inovativnejša iskanja, zaznamovana z ekspresionizmom in avantgardizmi.

Monografija tujih in domačih avtorjev, ki jo je uredil Juvan, pa pokaže, da je svetovna književnost kot globalni pojav navzoča prek mnoštva lokalnih variant. Te so naddoločene s svetovnim literarnim sistemom, razpetim med središča in obrobja. Razmerje slovenske književnosti do ideje in prakse svetovne literature je prikazano v kontekstu primerljivih književnosti Evrope, katerih sistemski položaj je obroben.

Pridite, veseli bomo vaše udeležbe, vprašanj in komentarjev!