Osnovni podatki
16. november 2017 ob 9:00 do 18. november 2017 ob 14:40
Kongresni trg 12, Ljubljana (stavba UL, glavni vhod, 1. nadstropje)

Organizator
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF UL
Oddelek za slovenistiko FF UL
Opis

16. novembra se začenja tridnevni simpozij Obdobja. 36. izvedba tega vsakoletnega simpozija je posvečena rokopisom slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne. Program in zbornik sta dostopna na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki je v sodelovanju z literarnim inštitutom ZRC SAZU in ljubljansko slovenistiko simpozij priredil. V tričlanskem predsedstvu simpozija ZRC SAZU zastopa Matija Ogrin, ki je tudi član programskega odbora, kjer so sodelavci ZRC SAZU tudi Marijan Dović, Boris Golec, Marko Juvan, Jožica Škofic in Luka Vidmar. Vabljeni!