Skip to main content
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede je poleg univerzitetnih edina slovenska raziskovalna ustanova, ki se ukvarja s sistematičnim in interdisciplinarnim raziskovanjem literature. Osredotoča se na slovensko literaturo in literarno vedo, kulturno zgodovino, primerjalno književnost, literarno teorijo in digitalno humanistiko. Sodelavke in sodelavci inštituta predavajo in objavljajo o literarnih obdobjih, žanrih in prostorih pa tudi o stanju literarne vede.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja: od ponedeljka do četrtka med 11. in 13. uro

Bibliotekarka: ddr. Nina Ditmajer (nadomešča dr. Alenka Koron)

Telefon: +386 1 47 06 302