Skip to main content

Zoisova korespondencaVsebina

Zbirko sestavljajo trije sklopi:

  • Korespondenca med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem iz obdobja 1810–1818 iz Kidričeve zapuščine. Obsega okrog 100 izvirnih pisem in osnutkov pisem ter skenograme, prepise in prevode teh pisem v elektronski obliki. Skenogrami, prepisi in prevodi petindvajsetih pisem iz let 1812 in 1813 so objavljeni na medmrežju.
  • Popis korespondence Žige Zoisa, shranjene v Narodnem muzeju v Ljubljani. Obsega podatke o pošiljateljih in naslovnikih 1095 pisem ter povečane fotokopije in prepise 195 pisem.
  • Popis korespondence Žige Zoisa iz Železarskega muzeja Ravne. Obsega fotokopije okrog 150 pisem in prepise teh pisem v elektronski obliki.  


Zbirka je po dogovoru dostopna tudi zunanjim uporabnikom.
 
Kontaktni osebi: dr. Luka Vidmar in dr. Alenka Koron.