Skip to main content

Zapuščina Franceta KidričaVsebina

Zapuščina Franceta Kidriča obsega raznovrsten material: osebne dokumente, rokopise in korekturne odtise monografij in člankov, kartotečne izpiske, izvirno rokopisno in slikovno literarnozgodovinsko gradivo, rokopise univerzitetnih predavanj, seminarske naloge študentov.
 
Gradivo je arhivistično urejeno in dostopno uporabnikom knjižnice od ponedeljka do petka med 11. in 13. uro.
 
Kontaktna oseba: dr. Alenka Koron.