Samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki in bibliotekarka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU.

Telefon lab.:
++386 1 47 06 302
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Dr. Alenka Koron, raziskovalka in bibliotekarka na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, se ukvarja s teorijo pripovedi, literarno teorijo in metodologijo literarne vede, teorijo fikcije, teorijo avtobiografije, teorijo diskurza in z novejšim slovenskim in tujim pripovedništvom.  Skupaj z Andrejem Lebnom je uredila monografski zbornik Avtobiografski  diskurz (2011); napisala je tudi vrsto razprav in spremnih besedil o slovenskih in tujih piscih iz 19. in 20. stoletja. Zasnovala in soorganizirala je mednarodno konferenco o slovenski avtobiografiji (2009)in se udeležila številnih mednarodnih znanstvenih srečanj doma in v tujini.

Izbrane publikacije

Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014.

Ur. (z Andrejem Lebnom): Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Izmuzljivi čari pripovedi: Alenka Koron, dobitnica priznanja Antona Ocvirka 2016. Primerjalna književnost 39.2 (2016): 211–225.

Reprezentacija velike vojne pri Jušu Kozaku. Studia Historica Slovenica 15.3 (2015): 549–564.

Holokavst med zgodovino in fikcijo: primer Littellovega romana Sojenice. Primerjalna književnost 38.3 (2015): 173–184.

The Private Library of Lojze Kovačič and World Literature. Primerjalna književnost 35.1 (2012): 107–120.

Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi. Jezik in slovstvo 53.3–4 (2008): 7–21.

Time Regained? On Narrative in Literary Historiography. V: Writing Literary History: Selected Perspectives from Central Europe. Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2006. 199–226.

Fiction, Autobiography and Memoir Intertwined: The Writings of Frank McCourt and Lojze Kovačič. V: Fiction and Autobiography: Modes and Models of Interaction. Ur. Sabine Coelsch-Foisner in Wolfgang Görtschacher. Frankfurt ob Majni: Peter Lang, 2006. 155–166.

Teorije/teorija diskurza in literarna veda: II. del. Primerjalna književnost 28.1 (2005): 119–134.

Vojna proza Milana Puglja. Slavistična revija 52.2 (2004): 181–197.

Popis knjig v zasebni knjižnici Lojzeta Kovačiča

Življenjepis

Dr. Alenka Koron, rojena leta 1956 v Ljubljani, je na ljubljanski Filozofski fakulteti diplomirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Zaposlena je bila kot bibliotekarka in asistentka na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter kot profesorica slovenskega jezika in književnosti na gimnaziji, od leta 2000 pa je raziskovalka in bibliotekarka na ISLLV ZRC SAZU. Doktorirala je leta 2010 (mentor prof. dr. Tomo Virk). Že od leta 1982 kontinuirano objavlja članke in druge prispevke v znanstvenih revijah in drugih publikacijah, souredila pa je tudi monografski zbornik o avtobiografskem diskurzu. Soorganizirala je mednarodno konferenco o slovenski avtobiografiji in sodelovala na številnih mednarodnih konferencah doma in v tujini.

Raziskovalna področja

Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 

Ključne besede

teorija pripovedi • naratologija • teorija avtobiografije • teorija fikcije • literarna teorija • metodologija literarne vede • sodobno pripovedništvo 

Priznanja in nagrade

Priznanje Antona Ocvirka (2016)