Skip to main content

Zapuščina Antona OcvirkaVsebina

Obsega različno gradivo: univerzitetna predavanja, rokopise in korekturne odtise avtorjevih objav (razprave, študije, kritike, opombe – med drugim za Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Sto romanov in Literarni leksikon), študijsko gradivo (prepise, kopije, izpiske, izrezke). Vanjo so vključeni še seminarske naloge in diplomska dela študentov, reelekcijska poročila in strokovna mnenja ter načrti, predlogi in poročila o vsebini in organizaciji raziskovalnega dela. Inštitut je zapuščino pridobil ob koncu leta 2004 po darilni pogodbi z dediči akad. prof. dr. Antona Ocvirka.
 
Zbirka je popisana z okvirnim seznamom gradiva in dostopna kvalificiranim uporabnikom knjižnice od ponedeljka do petka med 11. in 13. uro.
 
Kontaktna oseba: dr. Alenka Koron.