Skip to main content

Kartoteka literarnih terminov v slovenskem periodičnem tiskuVsebina

Kartoteka vsebuje izpise terminov iz literarne vede in sosednjih področij (predvsem filozofije umetnosti, literarne sociologije, psihologije, kritike in splošne kulturne publicistike), kakor so se postopno pojavljali in uveljavljali v slovenskem periodičnem tisku od 1770 do 1970. Urejeni so kronološko v abecedni listkovni katalog. Posamezni izpisi so opremljeni z bibliografskimi podatki o viru, iz katerega je bil termin izpisan, in kategorizirani po obsegu in vsebinski tehtnosti rabe. Z zbranim gradivom je bila kartoteka podlaga terminološkim in teoretičnim raziskavam ter publikacijam, ki so izšle v zbirki Literarni leksikon. Več o nastanku, ciljih, ureditvi in omejitvah kartoteke v: Darko Dolinar, Kartoteka tujih avtorjev in slovenskih literarnoteoretičnih terminov, Primerjalna književnost, 6, 1983, št. 1, str. 62–67.

Kartoteka je dostopna uporabnikom knjižnice od ponedeljka do petka med 11. in 13. uro.
 
Kontaktna oseba: dr. Alenka Koron.