Opis

V zbirki izhajajo znanstvene monografije z rezultati izvirnih literarnozgodovinskih raziskav. Monografije se ukvarjajo s slovstvom, ki je nastajalo na ozemlju, poseljenem s Slovenci, od visokega srednjega veka do sredine devetnajstega stoletja, in sicer tako v slovenskem kakor tudi v latinskem, nemškem in italijanskem jeziku. Razprave to produkcijo postavljajo v zgodovinski, kulturni, jezikovni in umetnostni kontekst.

 

Naslovi
Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe
Apes academicae 3

Uredil: Luka Vidmar
Leto: 2020
Teologija reformatorja Primoža Trubarja
Apes academicae 2

Avtor: Gerhard Giesemann
Leto: 2018
Janez Ludvik Schönleben (1618–1681)
Oris življenja in dela
Apes academicae 1

Avtorica: Monika Deželak Trojar
Leto: 2017

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2536-2747

ISSN (elektronska izdaja)

2712-3286

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm