Naslov:
Apes academicae
Urednik zbirke:
Obdobje:
od 2017
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

V zbirki izhajajo znanstvene monografije z rezultati izvirnih literarnozgodovinskih raziskav. Monografije se ukvarjajo s slovstvom, ki je nastajalo na ozemlju, poseljenem s Slovenci, od visokega srednjega veka do sredine devetnajstega stoletja, in sicer tako v slovenskem kakor tudi v latinskem, nemškem in italijanskem jeziku. Razprave to produkcijo postavljajo v zgodovinski, kulturni, jezikovni in umetnostni kontekst.

 

Naslovi
Janez Ludvik Schönleben (1618–1681)
Oris življenja in dela
Apes academicae 1

Avtorica: Monika Deželak Trojar
Leto: 2017

Založnik

Založba ZRC

ISSN

2536-2747

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm