Osnovni podatki
Datum objave:
13. november 2017
Opis

Uredniški odbor knjižne zbirke Studia litteraria (Založba ZRC) zbira predloge za avtorske monografije s področja literarne teorije, primerjalne književnosti in zgodovine novejše slovenske književnosti. Zbirka izdaja knjige, ki poznavalsko in inovativno segajo v razna območja literarne vede: od temeljnih opredelitev literature in njenih razmerij z drugimi družbeno-kulturnimi in umetnostnimi področji prek raziskav posameznih literarnih zvrsti, oblik, smeri in obdobij do kritičnih predstavitev novih tokov in problemov literarne vede ter njihovih aplikacij na konkretne literarne pojave.

Avtorji/-ce morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa letni »Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij« (ARRS), med njimi tudi »znanstveno odličnost raziskovalca (avtorja)«. Iz odobrenih sredstev ARRS uredniški odbor zbirke krije stroške oblikovanja in tiska knjig. Avtorskih honorarjev uredništvo ne more zagotoviti (tudi njegovo uredniško delo ni honorirano). Doktorske disertacije odbor upošteva samo, če so za objavo predelane, tako da ustrezajo merilom ARRS za znanstveno monografijo (predvsem ne smejo imeti t. i. šolskega balasta). V zbirki izidejo največ tri knjige letno.

V prid optimalnemu ocenjevanju knjižnih predlogov naj bo vsak predlog strukturiran takole:

1. Spremni dopis, ki naj obsega predlagateljev/-ičin kratek življenjepis in seznam najpomembnejših preteklih publikacij, okvirni rok za oddajo končnega rokopisa in izvir rokopisa (raziskovalni projekt, disertacija ipd.) – vse skupaj okrog 3 strani (Times New Roman, 12 pik, razmik 1.5)

2. Predviden naslov knjige, vsebinsko kazalo, obseg končnega rokopisa (število znakov s presledki), število slik (grafov, zemljevidov, fotografij ipd.) – okrog 2 strani.

3. Sinopsis knjige (iz katerega je razvidno, s čim knjiga prispeva k aktualnemu stanju raziskav na svojem področju) in kratek opis posameznih poglavij (pri zbornikih tudi imena avtorjev/-ic posameznih poglavij) – okrog 3 strani.

4. Značilno poglavje trenutnega rokopisa – okrog 15 strani.

Tako strukturirane predloge uredniški odbor zbirke Studia litteraria sprejema na službeni e-naslov kateregakoli od članov (Marijan Dović, Jernej Habjan in Marko Juvan). Člani predloge zbirajo skozi vse leto in se zavezujejo, da bodo skupno odločitev o vsakem predlogu predlagatelju-/ici sporočili v roku treh mesecev po prejemu predloga. Pri tem si pridržujejo pravico, da tematsko ali formalno neustrezne predloge zavrnejo brez obsežnih recenzij.

  

Plečnikovi neuresničeni projekti za Ljubljano

razstava

18. 10. 2019 ob 13:00 • Plečnikova hiša - Ljubljana

Več >>

Peš po mestu

Zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice

19. 10. 2019 ob 10:00 • Slovenska Bistrica

Več >>

Mednarodne posledice prve svetovne vojne v srednji Evropi

21. 10. 2019 ob 17:00 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana; Grad Jable, Grajska cesta 1 , Mengeš

Več >>

Znanost ne grize

Knjižno-glasbeni sejem in pogovor o zapisovanju zgodovine v stripih

22. 10. 2019 ob 16:00 • Atrij ZRC in LP kavarna, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>