Skip to main content

Register rokopisov slovenskega slovstva

Naslednik Neznanih rokopisov slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja
Datum objave: 08. avgust 2022

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU je pod vodstvom urednika Matije Ogrina izdal »Register rokopisov slovenskega slovstva«. Gre za prvi digitalni register, tematsko usmerjen na rokopise v slovenskem jeziku med srednjim vekom in zgodnjim 19. stoletjem. Javnost tako dobiva dostop do informacij o pomembnejših starejših besedilih v slovenščini, ki zaradi zgodovinskih razlogov niso prodrla v tiskano obliko in so ostala v rokopisih, čeprav mnoga med njimi odlikujejo prvovrstne literarne vrednote ali zgodovinska pomembnost. »Register« rokopise predstavi s podrobnim opisom, večinoma pa tudi z digitalnim faksimilom. S tem nadgrajuje repozitorij »Neznani rokopisi slovenskega slovstva 17. in 18. stoletja«, ki ga je v sodelovanju z Ogrinom pred dobrim desetletjem postavil Jan Jona Javoršek z Inštituta Jožef Stefan. Konec leta 2021 je vsebina »Registra« zaživela v odprtokodnem okolju TEI-Publisher, ki deluje v podatkovni bazi eXist in temelji na pretvornem modelu TEI.