Tematski sklop Primerjalne književnosti na temo »Knjige in gore / Books and Mountains«

Published on: June 27, 2022

Sodelavec literarnega inštituta ZRC SAZU Jernej Habjan je uredil tematski sklop revije Primerjalna književnost z naslovom »Knjige in gore / Books and Mountains«. Sklop prinaša rezultate raziskav, namenjenih tako premisleku o literarnem kanonu kakor predstavitvi nekanoniziranih spisov. Pesniki so prikazani brez njihove zaslepljujoče avre, alpinisti pa so sprejeti v vrste piscev. Kanon je s tem problematiziran tako zaradi tega, kar vsebuje, kakor zaradi tistega, kar v njem manjka. Gore, ki so doslej veljale le za enega od mogočih virov navdiha, pa postanejo sam razlog za obstoj določene vrste književnosti. Navsezadnje se določen tip avtorja in bralca, namreč nacionalni, umakne novi, potencialno mednarodni književni skupnosti.

Tematski sklop je nastal v okviru projekta »Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost«, Primerjalna književnost pa je prosto dostopna na straneh Open Journal Systems.