Naslov:
Zgodovina slovenskega slovstva III–IV. Znanstvena izdaja
Avtor:
Drugi avtorji:
Uredil Matija Ogrin
spremni študiji Darko Dolinar, Matija Ogrin
imensko in stvarno kazalo Rok Dovjak, Neža Pahovnik
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Karel Štrekelj (1859–1912) je imel na univerzi v Gradcu v letih 1899–1901 predavanja o slovenski literaturi. To so prva univerzitetna predavanja o slovenski književnosti v slovenskem jeziku. Hkrati je Štrekljeva Zgodovina več kot to: je monumentalna, klasično uravnotežena sinteza vse dotedanje vednosti o slovenskem slovstvu, podana na bogatem ozadju zgodovinskega, socialnega in zlasti jezikovnega razvoja. Ta knjiga prinaša III. in IV. del Štrekljevega rokopisa v historično zvestem, kritičnem in komentiranem prepisu. Štrekelj odpira v knjigi presenetljivo svež pogled na Prešernovo in Bleiweisovo dobo ter čas do izteka 19. stoletja z vrsto velikih in manjših, danes skoraj pozabljenih osebnosti. Čas, v katerem ni manjkalo sporov in nesoglasij, Štrekelj prikaže z višje perspektive: vsako osebnost skuša pojasniti v luči njenih lastnih prizadevanj v zgodovinskem času in prikazati bralcu, v čem je njen prispevek k slovenskemu slovstvu. S tem stoji Karel Štrekelj visoko nad notranjimi spori ne le posameznih pisateljev v naši književnosti, ampak tudi visoko nad ideološkimi boji, ki so jim poznejši literarni zgodovinarji odprli vrata v svoje literarne zgodovine.

Posebna ponudba: komplet, v katerem sta prvi (2012) in drugi del Štrekljevih predavanj, je na voljo za 49 EUR; če naročilo oddajate prek interneta, v opombo zapišite komplet (prvi + drugi del), izračun bomo ročno popravili ob prejemu naročila.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

Karl-Franzens-Universität Graz; Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Institut für Slawistik, Geisteswissenschaftliche Fakultät

ISBN

978-961-254-669-4

Specifikacija

trda vezava • 16,8 × 24 cm • 696 strani

Cena

42,00 EUR (redna)
35,00 EUR (klubska)