Naslov:
Zgodovina slovenskega slovstva I-II. Znanstvena izdaja
Avtor:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Karel Štrekelj (1859–1912) je v slovenski humanistiki znamenit zlasti kot narodopisec in jezikoslovec, manj pa je znan kot literarni zgodovinar. Na univerzi v Gradcu pa je imel Štrekelj v štirih semestrih ob prelomu stoletja (1899–1901) predavanja o slovenski literaturi Zgodovina slovenskega slovstva I–IV. To je monumentalno, toda doslej skoraj neopaženo delo slovenske literarne zgodovine. Ohranjeno je v štirih rokopisnih zvezkih, ki skupaj obsegajo čez 1.200 strani skrbno napisanega besedila. Gre za prva univerzitetna predavanja o slovenski literaturi v slovenskem jeziku. Zvezki rokopisa vsebujejo popoln pregled slovenske književnosti od Brižinskih spomenikov do Gregorčiča. Štrekljeva predavanja so mejnik v razvoju slovenistike tako glede univerzitetnega poučevanja kakor z gledišča temeljnih del slovenske literarne zgodovine. Pričujoča znanstvena izdaja (zvezka I–II, od srednjega veka do razsvetljenstva) prinaša to obširno, dotlej najboljšo literarno zgodovino iz rokopisa v javnost – v počastitev stoletnice smrti Karla Štreklja, slovenskega filološkega klasika.

Posebna ponudba: komplet, v katerem sta prvi in drugi del (2014) Štrekljevih predavanj, je na voljo za 49 EUR; če naročilo oddajate prek interneta, v opombo zapišite komplet (prvi + drugi del), izračun bomo ročno popravili ob prejemu naročila.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelja

Karl-Franzens-Universität Graz; Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Institut für Slawistik, Geisteswissenschaftliche Fakultät

ISBN

978-961-254-431-7

Specifikacija

trda vezava • 16,8 × 24 cm • 664 strani

Cena

42,00 EUR (redna)
35,00 EUR (klubska)