Title:
Zgodovina slovenskega slovstva I-II. Znanstvena izdaja
Author:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Karel Štrekelj (1859–1912) je v slovenski humanistiki znamenit zlasti kot narodopisec in jezikoslovec, manj pa je znan kot literarni zgodovinar. Na univerzi v Gradcu pa je imel Štrekelj v štirih semestrih ob prelomu stoletja (1899–1901) predavanja o slovenski literaturi Zgodovina slovenskega slovstva I–IV. To je monumentalno, toda doslej skoraj neopaženo delo slovenske literarne zgodovine. Ohranjeno je v štirih rokopisnih zvezkih, ki skupaj obsegajo čez 1.200 strani skrbno napisanega besedila. Gre za prva univerzitetna predavanja o slovenski literaturi v slovenskem jeziku. Zvezki rokopisa vsebujejo popoln pregled slovenske književnosti od Brižinskih spomenikov do Gregorčiča. Štrekljeva predavanja so mejnik v razvoju slovenistike tako glede univerzitetnega poučevanja kakor z gledišča temeljnih del slovenske literarne zgodovine. Pričujoča znanstvena izdaja (zvezka I–II, od srednjega veka do razsvetljenstva) prinaša to obširno, dotlej najboljšo literarno zgodovino iz rokopisa v javnost – v počastitev stoletnice smrti Karla Štreklja, slovenskega filološkega klasika.

In the years 1899–1901,Karel Štrekelj (1859–1912) held a course on Slovenian literature at the University of Graz. These are the first university lectures on Slovenian literature in the Slovenian language, published in two volumes. However, Štrekelj's history is more than this: it is a monumental, classically balanced synthesis of all the former knowledge of Slovenian literature, given against rich historical, social, and linguistic backgrounds.
It is the first series of university lectures in the Slovenian language on the topic of Slovenian literature. The volumes of manuscript contain a complete overview of Slovenian literature from Brižinski spomeniki (The Freising Manuscripts) to Gregorčič. Štrekelj’s lectures are a landmark in the development of Slovenian studies, both from the point of view of university teaching and from the perspective of the fundamental works of Slovenian literary history.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Karl-Franzens-Universität Graz • Geisteswissenschaftliche Fakultät • Institut für Slawistik

ISBN

978-961-254-431-7

Specifications

hardback • 16,8 × 24 cm • 664 pages

Price

42,00 EUR (Regular)
35,00 EUR (Club)

E-publications