Naslov:
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Predsedniku SAZU akademiku prof. dr. Francetu Berniku, znanstvenemu svetniku na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede, so sodelavci in kolegi ob njegovem jubileju posvetili zbornik prispevkov na temo »Slovenska literatura in njene povezave s svetovno literaturo«. V uvodnem delu sta objavljena jubilantov življenjepis in celotna bibliografija, ki jo je sestavil Jože Munda. V osrednjem delu predstavlja svoje razprave 32 sodelavcev, 11 med njimi jih je iz tujine. Tematski razpon zbornika vključuje številna področja slovenistike in literarne vede; med njimi izstopajo interpretacija, tekstna analiza in analiza verza, literarno- in kulturnozgodovinska periodizacija, vprašanja o posameznih literarnih vrstah, pa tudi refleksija temeljnih določil literarne vede.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-37-4

Specifikacija

trda vezava • 24,5 × 18 cm • 587 strani

Cena

razprodano