Title:
Zbornik ob sedemdesetletnici Franceta Bernika
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Predsedniku SAZU akademiku prof. dr. Francetu Berniku, znanstvenemu svetniku na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede, so sodelavci in kolegi ob njegovem jubileju posvetili zbornik prispevkov na temo »Slovenska literatura in njene povezave s svetovno literaturo«. V uvodnem delu sta objavljena jubilantov življenjepis in celotna bibliografija, ki jo je sestavil Jože Munda. V osrednjem delu predstavlja svoje razprave 32 sodelavcev, 11 med njimi jih je iz tujine. Tematski razpon zbornika vključuje številna področja slovenistike in literarne vede; med njimi izstopajo interpretacija, tekstna analiza in analiza verza, literarno- in kulturnozgodovinska periodizacija, vprašanja o posameznih literarnih vrstah, pa tudi refleksija temeljnih določil literarne vede.

The Festschrift is dedicated to the president of the Slovenian Academy of Sciences and Arts France Bernik, PhD, scientific adviser in the Institute of Slovene Literature and Literary Sciences with contributions referring to Slovenian literature in connection with world literature. Introductorily, his curriculum vitae and complete bibliography, compiled by Jože Munda, is published; thirty-two papers – eleven of them are of foreign authors – present the main part. Many fields of Slovene studies and literary science, among them interpretation, textual and verse analysis, literary and cultural periodization, literary categories, and reflection of fundamental definitions in literary science, are represented by following authors: F. Buttolo, D. Dolinar, J. Faganel, A. Flaker, I. Frangeš, K. Gantar, G. Giesemann, I. Grdina, S. Hafner, H.-B. Harder, B. Hartman, A. Inkret, M. Jurak, M. Juvan, T. Kermauner, J. Kos, A. Leitner, R. L. Lenček, T. Ložar, D. Moravec, R. Neuhäuser, M. Ogrin, V. Pacheiner-Klander, J. Pogačnik, H. W. Schaller, G. Schmidt, A. Skaza, M. Smolik, M. Stanovnik, J. Vrečko, F. Zadravec.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-37-4

Specifications

hardback • 24,5 × 18 cm • 587 pages

Price

sold out

E-publications