Naslov:
Tri pridige o jeziku. Elektronska znanstvenokritična izdaja v zapisu XML – TEI
Avtor:
Drugi avtorji:
uredil ter diplomatični in kritični prepis prispeval Jože Faganel
uredil ter opombe in redakcijo zapisa TEI prispeval Matija Ogrin
strukturo in zapis TEI oskrbel Tomaž Erjavec
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Tri pridige o jeziku A. M. Slomška so nastale v času od leta 1825 do 1841. Dve od izbranih treh besedil sta ohranjeni v avtorjevem rokopisu. Rokopis tretjega besedila, ki je najbolj znano, je izgubljen, a kmalu po nastanku dvakrat natisnjen, nato je bila znamenita pridiga večkrat delno objavljena in citirana. Vsa tri besedila povezuje v celoto skupna tematika. Besedila so govornikove predloge za pridiganje, formulirane v celoti kot dokončno besedilo, torej literarnozvrstno verski govor, točneje pridiga oziroma t.i. retorska proza.

Elektronska izdaja vsebuje predgovor, faksimile, diplomatični prepis, kritični prepis in urednikove opombe. Vsi prepisi so povezani s faksimili, medsebojno pa so povezani po vrsticah. To omogoča vzporedni prikaz faksimilov s prepisi, kakor tudi vzporedni prikaz faksimila z obema prepisoma. Slomškova robna sklicevanja na svetopisemske vire so povezana s spletnim portalom Biblija.net, kjer je njegovo slovenjenje bibličnih odlomkov moč primerjati z raznimi prevodi Svetega pisma v slovenščino.

Anton Martin Slomšek (1800–1862), slovenski škof, pisatelj, kulturni delavec, zaslužen še zlasti za preporod slovenske narodne zavesti v vzhodni Sloveniji in na Koroškem. Papež Janez Pavel II. ga je leta 1999 razglasil za blaženega.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-64-3

Specifikacija

internetna objava • html

E-objave