Naslov:
Razprave o sodobni slovenski literaturi
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Razprave o sodobni slovenski literaturi, nastale v okviru projekta »Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja«, prinašajo bodisi panoramske poglede bodisi posamezne analize del sodobnega slovenskega romanopisja, dramatike, esejistike in poezije s poudarkom na najnovejši literaturi, ki je nastajala po letu 1990. V knjigi se zvrstijo raznolika metodološka izhodišča od teorije medkulturnosti, teorije kulturnega spomina, etike reprezentacije do nevrokognitivistično naravnanega literarnega darvinizma, feminističnih pristopov in posthumanistične ekokritike.

Kazalo vsebine

Varja Balžalorsky Antić: Uvod

Anja Skapin: Medkulturnost slovenskega literarnega sistema
Matevž Kos: Druga svetovna vojna in sodobni slovenski roman
Tomo Virk: Jančarjev roman To noč sem jo videl in etika reprezentacije
Marko Juvan: Izbrisani med politiko zanikanja in eksemplaričnostjo romana
Krištof Jacek Kozak: Aleš Debeljak, begunec iz »jugoslovanske Atlantide«
Igor Žunkovič: Literarnodarvinistična primerjava Antigone Dominika Smoleta in Kasandre Borisa A. Novaka
Alen Širca: Genealogija vsakdanjosti: slovenska poezija v tranziciji
Varja Balžalorsky Antić: Ženska poezija in strategije zunanje dialoškosti: dramski monolog in pesem s persono
Branislava Vičar in Vesna Liponik: »Krivdna mrežja«: antropocen v poeziji Uroša Praha

Imensko kazalo
O avtoricah in avtorjih
Summary

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0542-6

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 237 strani

Cena

21,00 EUR (redna)
17,00 EUR (klubska)