Opis

Skupina raziskovalcev z ZRC SAZU in ljubljanske Filozofske fakultete pod vodstvom Marka Juvana v knjigi razvija novo disciplino, ki se oblikuje na presečišču med analizo literarnega sistema in geografijo, opira pa se na geografske informacijske sisteme. Na literarnogeografskem pristopu, predstavljenem v uvodnih poglavjih, temeljijo študije, tematski zemljevidi in grafi, ki skušajo razložiti, kako se je prek interakcije med geografskimi dejavniki in književnimi praksami v slovenščini od 1780 do 1940 materialno-ideološko oblikoval »narodni prostor« Slovencev. Argumentacija temelji na prostorsko-statističnih analizah množice podatkov o biografijah literarnih akterjev, razvoju tiska, založništva, literarnih društev in gledališč, o krajih, predstavljenih v zgodovinskih romanih, in konstelaciji spominskih objektov in poimenovanj, posvečenih slovenskim književnikom. Sistemska obravnava je dopolnjena z razpravami o predstavljenih in življenjskih prostorih izbranih književnikov od 17. do 21. stoletja.

Kazalo vsebine

Marko Juvan:  Predgovor

UVOD

Marko Juvan:  Na poti k prostorski zgodovini literarnih kultur: književnost in ustvarjanje slovenskega prostora

Jerneja Fridl, Joh Dokler, Marko Juvan in Jaka Ortar: Razmerja geoprostora s prostori književnosti: geopodatki, kartografija in interaktivni zemljevidi

ANALIZE

Urška Perenič:  Prostor književnikov: kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne kulture

Jernej Habjan in Alenka Koron: Prostor slovenskih tiskanih medijev

Jola Škulj: Prostor tiskarn in založb

Urška Perenič: Prostor literarnih društev: čitalništvo v kontekstu demografskih značilnosti, upravno-politične in sodne delitve ozemlja ter mreže srednjih in višjih šol

Marko Juvan: Prostor literarnih ustanov in društev: gledališča, dramatična društva, narodni domovi

Marijan Dović: Prostor spomina: spominska obeležja slovenske literarne kulture

Miran Hladnik: Prostori zgodovinske povesti in Geopedija

INTERPRETACIJE

Monika Deželak Trojar: Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) ter njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti

Andraž Jež: Štajerska književnost v času zgodnjekapitalistične produkcije prostora

Marjan Dolgan: Literarni, gledališki in filmski prostor pri Ivanu Preglju

Jola Škulj: Modernistični pesniški prostori: pokrajina Devina (Rilke) in Krasa (Kosovel)

Alenka Koron:  Pripovedni prostor v Idini kocki Suzane Tratnik

SKLEPNA REFLEKSIJA

Mimi Urbanc in Jerneja Fridl: Oblikovanje prostorov literarne kulture v geografski perspektivi

Imensko kazalo

O avtoricah in avtorjih

Summary

Še ...

Iztok Ilich: PROSTORI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI; Bukla 14.9.2016

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-866-7

Specifikacija

mehka vezava • 15 × 21 cm • 354 strani

Cena

28,00 EUR (redna)
22,00 EUR (klubska)