Skip to main content
Prostori slovenske književnosti


Edited by: Marko Juvan
Year: 2016


In this book (' The Spaces of Slovenian Literature'), a team of researchers from the ZRC SAZU and the Faculty of Arts in Ljubljana led by Marko Juvan develops a new discipline, which is formed at the intersection between the analysis of the literary system and geography and relies on geographic information systems. Based on the spatial humanities approach presented in the introductory chapters, the following analyses, thematic maps and graphs try to explain how the “national space” was formed both ideologically and materially due to the interaction between geographical factors and literary practices in Slovenian from 1780 to 1940. The argument is based on spatial statistical analysis of data sets of biographies of literary actors, development of the press, publishing, literary clubs and theaters, the places represented in historical novels, and a constellation of memorial objects and designations dedicated to Slovenian writers. Systemic treatment is supplemented with discussions on the depicted and living spaces of selected writers from the 17th to the 21st century.Table of content

Marko Juvan:  Predgovor

UVOD

Marko Juvan:  Na poti k prostorski zgodovini literarnih kultur: književnost in ustvarjanje slovenskega prostora

Jerneja Fridl, Joh Dokler, Marko Juvan in Jaka Ortar: Razmerja geoprostora s prostori književnosti: geopodatki, kartografija in interaktivni zemljevidi

ANALIZE

Urška Perenič:  Prostor književnikov: kraji bivanja in službovanja in središča nacionalne literarne kulture

Jernej Habjan in Alenka Koron: Prostor slovenskih tiskanih medijev

Jola Škulj: Prostor tiskarn in založb

Urška Perenič: Prostor literarnih društev: čitalništvo v kontekstu demografskih značilnosti, upravno-politične in sodne delitve ozemlja ter mreže srednjih in višjih šol

Marko Juvan: Prostor literarnih ustanov in društev: gledališča, dramatična društva, narodni domovi

Marijan Dović: Prostor spomina: spominska obeležja slovenske literarne kulture

Miran Hladnik: Prostori zgodovinske povesti in Geopedija

INTERPRETACIJE

Monika Deželak Trojar: Prostori Janeza Ludvika Schönlebna (1618–1681) ter njihov vpliv na potek njegove življenjske in ustvarjalne poti

Andraž Jež: Štajerska književnost v času zgodnjekapitalistične produkcije prostora

Marjan Dolgan: Literarni, gledališki in filmski prostor pri Ivanu Preglju

Jola Škulj: Modernistični pesniški prostori: pokrajina Devina (Rilke) in Krasa (Kosovel)

Alenka Koron:  Pripovedni prostor v Idini kocki Suzane Tratnik

SKLEPNA REFLEKSIJA

Mimi Urbanc in Jerneja Fridl: Oblikovanje prostorov literarne kulture v geografski perspektivi

Imensko kazalo

O avtoricah in avtorjih

SummaryMore ...

Iztok Ilich: PROSTORI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI; Bukla 14.9.2016Regular price
28.00 €

Online price
25.20 €


Keywords
geographic information systems
geography
interdisciplinarity
literary geography
literary history
literary interpretation
literary studies
Slovenia
Slovenian culture
Slovenian literary history
Slovenian literary studies
Slovenian literature
space
spatial literary studies
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR