Pisma slovenskih protestantov
Briefe der slowenischen Protestanten


Uredil: Jože Rajhman
Leto: 1997


V knjigi, ki nadaljuje in dopolnjuje izdajo Pisem Primoža Trubarja (SAZU, Ljubljana 1986), je zbrana korespondenca drugih protestantskih piscev, nekaj dokumentov in Dalmatinov uvod v Biblijo, skupno čez 50 besedil. Ta korpus doslej še ni bil zbran in v celoti predstavljen. Besedila so objavljena v nemškem ali latinskem izvirniku in slovenskem prevodu, spremljajo jih opombe in uvodna študija. Korespondenca je pomemben vir za literarno in kulturno zgodovino, posebej za vprašanja slovenske protestantske cerkve in šole; zaradi tesnih povezav slovenske reformacije z nemško pa je relevantna tudi v okviru evropske zgodovine 16. stoletja.

Ključne besede
16. st.
korespondenca
protestantsko slovstvo
Slovenija
slovenski protestanti
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR