Title:
Pisma slovenskih protestantov
Briefe der slowenischen Protestanten
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi, ki nadaljuje in dopolnjuje izdajo Pisem Primoža Trubarja (SAZU, Ljubljana 1986), je zbrana korespondenca drugih protestantskih piscev, nekaj dokumentov in Dalmatinov uvod v Biblijo, skupno čez 50 besedil. Ta korpus doslej še ni bil zbran in v celoti predstavljen. Besedila so objavljena v nemškem ali latinskem izvirniku in slovenskem prevodu, spremljajo jih opombe in uvodna študija. Korespondenca je pomemben vir za literarno in kulturno zgodovino, posebej za vprašanja slovenske protestantske cerkve in šole; zaradi tesnih povezav slovenske reformacije z nemško pa je relevantna tudi v okviru evropske zgodovine 16. stoletja.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISBN

961-6242-03-2

Specifications

paperback, jacket • 17 × 24 cm • 346 pages

Price

not for sale