Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu.

Uredila: Alenka Koron, Andrej Leben
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2020


Monografija se ukvarja s teoretskimi, metodološkimi in kontekstualnimi vidiki literarne večjezičnosti, ki je pri nas in v svetu sorazmerno novo področje raziskovanja. Izhaja iz spoznanja, da je tradicionalna monolingvalna perspektiva na literaturo v luči novih epistemoloških in metodoloških dognanj, pa tudi spričo dogajanj v literarni praksi, potrebna dopolnitve in razširitve. Razprave devetnajstih avtorjev iz petih različnih držav obravnavajo literarno večjezičnost s temeljnega literarnosistemskega vidika, prilagojenega za raziskave nadregionalnih literarnih interakcijskih prostorov, in pri tem odpirajo sveže pristope k malim, manjšinskim, nadregionalnim, priseljenskim oziroma migrantskim in transkulturnim literaturam. Pri tem je pokazano, kako v kulturnozgodovinskem pogledu in v aktualnih družbenih razmerah prostori literarne interakcije prehajajo drug v drugega in se širijo v sosednja okolja.Kazalo vsebine

Alenka Koron, Andrej Leben: Predgovor

Alenka Koron, Andrej Leben: Na poti k literarni večjezičnosti
Marko Juvan: Enojezičnost in večjezičnost literarnih sistemov
Jeanne E. Glesener: Male književnosti: pregled pojmov
Andrej Leben: Model in pojem nadregionalenega literarnega interakcijskega prostora (na osnovi literature koroških Slovenk in Slovencev)
Erwin Köstler: Institucije, akterji, modeli: koroško dvojezično literarno polje kot možnost za nemško pišoče avtorje in avtorice
Dominik Srienc: Kako ustvarjam kot slovenski avtor na Koroškem 2.0? O literarnem samorazumevanju novejše koroške slovenske književnosti v napetostnem polju med večjezičnostjo in inovativnostjo
Felix Oliver Kohl: Biografski interakcijski prostor koroških Slovencev
Silvija Borovnik: Podoba in pomen slovenskega jezika v Lipuševi literaturi
Vanessa Hanesschläger: Resnica zvena: številni jeziki in njihove funkcije v dramskih besedilih Petra Handkeja
Elena Messner: Koroška dvojezičnost kot motor za transfer literature iz srbohrvaščine v nemščino od leta 1990 naprej
Alenka Koron: Večjezičnost in večkulturnost v literarnih delih Josipa Ostija in Gorana Vojnovića
Lidija Dimkovska: Književnost priseljenskih avtoric in avtorjev v kontekstu slovenske književnosti in kulture
Miran Košuta: O literarnem dvojezičju slovenskih leposlovcev v Italiji
Nives Zudič Antonič: Sodobna italijanska književnost v Istri
Janez Strutz: Regionalne jezikovne igre: Za komparativistiko regije Alpe-Jadran
Sandra Vlasta: Literarna večjezičnost v avstrijski književnosti migracij – oblike, funkcije in recepcija pri Tomerju Gardiju, Semierju Insayifu in Vladimirju Vertlibu
Matjaž Birk in Sašo Zver: Literarne konstrukcije identitete v časopisu Marburger Zeitung v letih velike vojne
Alexandra Millner: Transdiferenca v književnosti nemško govorečih pisateljic migrantk v Avstro-Ogrski
Miran Hladnik: Slovensko-nemška literarna dvojezičnost

Imensko kazalo
O avtoricah in avtorjih
SummaryŠe ...Cena (redna)
21.00€

Cena (klubska)
17.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
Avstrija
avstrijska književnost
dvojezičnost
književnost
Koroški Slovenci
literarna identiteta
literarna večjezičnost
manjšine
multikulturnost
Slovenija
slovenska književnost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR