Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu

Edited by: Alenka Koron, Andrej Leben
Year: 2020


The monograph Literary Multilingualism in the Slovene and Austrian Context deals with theoretical, methodological and contextual issues of literary multilingualism. In Slovenia, as in elsewhere in the world, literary multilingualism is a relatively new field of research. The monograph stems from the realisation that the traditional monolingual perspective on literature needs to be supplemented and expanded due to new epistemological and methodological findings, as well as developments in literary practice. It is grounded in literary-systemic theoretical approach, which is adapted for research of supra-regional interaction spaces. The collected discussions open up fresh perspectives to small and minority, supra-regional, immigrant or migrant, and transcultural literatures. It is shown how, in the cultural-historical framework and in the current social conditions, the spaces of literary interaction permeate each other and spread to neighbouring environments.Table of content

Alenka Koron, Andrej Leben: Predgovor

Alenka Koron, Andrej Leben: Na poti k literarni večjezičnosti
Marko Juvan: Enojezičnost in večjezičnost literarnih sistemov
Jeanne E. Glesener: Male književnosti: pregled pojmov
Andrej Leben: Model in pojem nadregionalenega literarnega interakcijskega prostora (na osnovi literature koroških Slovenk in Slovencev)
Erwin Köstler: Institucije, akterji, modeli: koroško dvojezično literarno polje kot možnost za nemško pišoče avtorje in avtorice
Dominik Srienc: Kako ustvarjam kot slovenski avtor na Koroškem 2.0? O literarnem samorazumevanju novejše koroške slovenske književnosti v napetostnem polju med večjezičnostjo in inovativnostjo
Felix Oliver Kohl: Biografski interakcijski prostor koroških Slovencev
Silvija Borovnik: Podoba in pomen slovenskega jezika v Lipuševi literaturi
Vanessa Hanesschläger: Resnica zvena: številni jeziki in njihove funkcije v dramskih besedilih Petra Handkeja
Elena Messner: Koroška dvojezičnost kot motor za transfer literature iz srbohrvaščine v nemščino od leta 1990 naprej
Alenka Koron: Večjezičnost in večkulturnost v literarnih delih Josipa Ostija in Gorana Vojnovića
Lidija Dimkovska: Književnost priseljenskih avtoric in avtorjev v kontekstu slovenske književnosti in kulture
Miran Košuta: O literarnem dvojezičju slovenskih leposlovcev v Italiji
Nives Zudič Antonič: Sodobna italijanska književnost v Istri
Janez Strutz: Regionalne jezikovne igre: Za komparativistiko regije Alpe-Jadran
Sandra Vlasta: Literarna večjezičnost v avstrijski književnosti migracij – oblike, funkcije in recepcija pri Tomerju Gardiju, Semierju Insayifu in Vladimirju Vertlibu
Matjaž Birk in Sašo Zver: Literarne konstrukcije identitete v časopisu Marburger Zeitung v letih velike vojne
Alexandra Millner: Transdiferenca v književnosti nemško govorečih pisateljic migrantk v Avstro-Ogrski
Miran Hladnik: Slovensko-nemška literarna dvojezičnost

Imensko kazalo
O avtoricah in avtorjih
SummaryMore ...Regular price
21.00 €

Online price
18.90 €


Keywords
Austria
Austrian literature
bilingualism
Carinthian Slovenes
literary identity
literary multilingualism
literature
minorities
multiculturality
Slovenia
Slovenian literature
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR