Literarna kritika. Termin, geneza, teorija

Avtor: Drago Šega
Leto: 2004


Monografija najprej obravnava terminološke oznake, podrobno zlasti pomene in rabe izraza »kritika« od antike do sodobnosti. Prikaz nastajanja literarne kritike začenja z elementi pretresa in presojanja literature v antiki in zasleduje njihov razvoj vse do romantike, ko se je literarna kritika vzpostavila kot samostojna dejavnost in se razločila od literarne zgodovine, teorije in estetike. Takrat sta nastala dva modela razvite literarne kritike (Friedrich in August Wilhelm Schlegel). Nadaljnji potek je zajet pod tipološkimi vidiki biografske, impresionistične in imanentne kritike, kjer so pregledno strnjene njihove različice od zgodnjega 19. do druge polovice 20. stoletja. Na koncu vzpostavi načelni razloček med kritiko, ki obravnava literaturo glede na njen avtonomni status in notranje opredelitve, ter kritiko, ki presoja literaturo glede na njena razmerja do realnega zgodovinskega oz. družbenega sveta.

Ključne besede
literarna kritika
literarna veda
tipologija
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR