Naslov:
Korespondenca Žige Zoisa
Avtor:
Drugi avtorji:
uredil, opombe in spremno besedilo napisal Luka Vidmar
prepis Ivan Prijatelj
prevedel Edvard Vrecko
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Elektronska znanstvenokritična izdaja dela neobjavljene korespondence med mecenom Žigo Zoisom v Ljubljani in slavistom Jernejem Kopitarjem na Dunaju iz let 1810–1819. Objavljenih je 25 nemških pisem iz njune korespondence iz let 1812–1813, ki pomembno osvetljujejo prelomno obdobje evropske in slovenske zgodovine, saj opisujejo dogodke zadnjih napoleonovskih vojn, politično in gospodarsko stanje Ilirskih provinc ter znanstvene in literarne projekte Zoisovega kroga. Predstavljena so v treh verzijah, in sicer s faksimilom oz. skenogramom, v diplomatičnem prepisu in v kritičnem prevodu v slovenščino. Te tri verzije so prikazane vzporedno, tako da je omogočena primerjava po straneh, odstavkih in posameznih besedah. Izdajo spremljajo opombe, komentar in imensko kazalo.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-65-1

Specifikacija

internetna objava • html

E-objave